• Solna stad stärker sitt trygghetsarbete

    Trygghetsarbetet är en prioriterad fråga för Solna stads blågröna styre. För att utveckla trygghetsarbetet ytterligare har en trygghetssamordnare anställts i kommunen.

    Den nya trygghetssamordnaren, som börjat sin tjänst vecka 17, kommer att arbeta nära stadens olika förvaltningar, polisen och det civila samhället med målsättningen att Solna ska bli en ännu tryggare kommun att bo och verka i.

    Trygghetssamordnaren kommer att ha en rad olika uppgifter. Bland annat kommer han att vara ett stöd till civilsamhället i form av grann- och nattvandrarsamverkan och arbeta med stadens samverkansöverenskommelse med polisen. Han kommer också att vara ett stöd för berörda förvaltningar när det kommer till att planera ny byggnation ur ett trygghetsperspektiv och hur trygghetsskapande åtgärder kan genomföras i stadsmiljön.

    – Vi har varit drivande i frågan att anställa en trygghetssamordnare och det är bra att det nu finns en person på plats. För att Solna också i fortsättningen ska vara en stad där du ska känna dig trygg är det viktigt att det finns personer som jobbar målmedvetet och dedikerat med dessa frågor, säger Samuel Klippfalk (KD), ordförande i trygghetsrådet.

    – Solna ska vara en trygg stad och med en trygghetssamordnare på plats stärks arbetet på området ytterligare, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.