• Solna stad tar krafttag mot bilmålvakter

  Möjligheten för kriminella att använda sig av bilmålvakter kommer att försvåras avsevärt i Solna framöver.

  Trygghetsrådet har behandlat ett uppdrag om att de parkeringsvakter som verkar i Solna ska se till att de bilar som ägs av bilmålvakter eller har skulder som överstiger 5000 kronor bärgas bort. Uppdraget ska nu vidare till kommunstyrelsen för beslut.

  Kriminella som använder sig av bilmålvakter är ett stort problem – inte minst för
  polisen. Genom att någon annan än den som faktiskt nyttjar bilen står som ägare gör att den kriminelle kan parkera sin bil på ett trafikfarligt sätt utan att det får några konsekvenser. Solna stad kommer nu att ta krafttag mot detta.

  Staden arbetar redan mot bilmålvakter, men nu ska ännu bättre rutiner arbetas fram med polisen för ännu snabbare åtgärd från stadens sida. Medborgare kan ta kontakt med kontaktcenter om de misstänker bilar som används av bilmålvakter.

  – Bilmålvakter är en del i organiserad brottslighet och ska inte förekomma i Solna. Har du skulder på bilen ska du aldrig känna dig säker på att bilen står kvar där du lämnat den. Tillsammans med polisen ska vi göra vad vi kan för att komma åt de här bilarna, säger Samuel Klippfalk (KD), ordförande i trygghetsrådet.