• Solnas budget 2013

  Budgetanförande, Solna stads kommunfullmäktige 26 nov 2013

  Ordförande, fullmäktige och åhörare.

  Idag lägger Alliansen åter fram en gemensam budget för Solna. Jag skulle ljuga om jag sa att det har varit en okomplicerad resa – men vi visar åter igen att vi trots vissa tämligen stora skillnader oss partier emellan ändå lyckas arbeta fram ett budgetförslag som vi alla kan stå bakom.

  ”God omsorg och låg skatt främst – inte ett skatteöre får slarvas bort!”

  När kristdemokraterna lägger budget är det kärnverksamheterna som kommer i första rummet. Vi vill kunna garantera att kommunens svagaste och mest utsatta får sina behov tillgodosedda. I andra hand är det för oss viktigt att säkerställa att vi beskattar medborgarna så lågt som det bara är möjligt. Det är genom låg skatt människor får ökad makt över sin ekonomi och därmed över sina liv. Genom låg skatt kan människor få utrymme till egna prioriteringar.

  Sedan är det förstås bra om pengarna räcker till lite mer, det lilla extra i form av service och tjänster som en majoritet av solnaborna kan uppskatta. Här ska man dock vara försiktig, så att det verkligen är det som solnaborna vill ha som tillhandahålls och inte det som vi politiker vill ha eller tycker är bra för dem.

  För att låg skatt ska vara möjligt måste man se till att varje skattekrona används maximalt effektivt. För att säkerställa det krävs ordning och reda! Tydliga organisationsstrukturer, tydliga mål med tydlig uppföljning, tydliga rutiner som är kända av alla medarbetare, inte minst när det kommer till upphandling och uppföljning. Det menar Kristdemokraterna är områden som vi nu måste fokusera extra på i staden – för låg skatt kräver maximal effektivitet, inte ett skatteöre får slarvas bort!

  I den här budgeten tycker vi att vi fått bra gehör för våra utgångspunkter. Vi tar ansvar för Solnas ekonomi, vi tar socialt ansvar för de som verkligen behöver oss inom ramen för kommunens kärnverksamheter, vi bibehåller en låg skatt och erbjuder lite extra i forma av exempelvis öppna förskolor, kulturskola, Seniorträffar och annat som kommer solnaborna till nytta.

  ”Välfärden ska riktas gentemot de mest utsatta”

  Vi kristdemokrater menar att vår gemensamma välfärd ska riktas mot de verkligt behövande, de som inte kan stå på helt egna ben. Som barn, gamla, personer med sjukdom eller funktionsnedsättning. Det har varit vår utgångspunkt inför den här budgetförhandlingen. Den socialdemokratiska tanken om generella välfärdsstaten där offentliga resurser även riktas mot den som redan har, till den breda medelklassen, är inte något som vi kristdemokrater uppmuntrar. Vi står upp för – och kommer fortsätta att stå upp för – att välfärden ska riktas gentemot de mest utsatta i vårt samhälle. Det handlar om socialt ansvar. Då går det inte att lova allt åt alla, som det finns partier i det här stadshuset som vill. Vi kommer fortsätta ta strid mot de partier som lovar obegränsat gottemos till alla och envar – resurserna ska riktas till de behövande. De andra ska få möjlighet att stå på egna ben.

  I detta med att erbjuda välfärdstjänster är det också viktigt att tydligt tänka igenom och definiera vad tjänsterna ska innehålla. Det gör Solna i sina kvalitetsgarantier där vi tydligt slår fast stadens åtaganden inom olika områden. Maxtid innan bygglovsärende hanteras, när ett serveringstillstånd ska vara behandlat, hur ofta en äldre ska få möjlighet till utevistelse osv osv. Det här är ingen liten sak, det här är verkligen ett steg i att stärka den enskildes rätt gentemot det offentliga – något vi kristdemokrater ser som mycket viktigt.

  ”En bra stad för barn och unga”

  Kristdemokraternas vision för Solna är också ett hederligt Solna där människor vill göra rätt för sig och där man känner ett ansvar inte bara för sig själva utan också för sina medmänniskor – där man visar respekt omtanke för varandra. Dessa värderingar bör genomsyra all verksamhet och inte minst förmedlas till våra barn och unga inom förskola och skola.

  En av kommunens viktigaste kärnuppgifter menar kristdemokraterna är att se till att Solna blir en bra stad för våra barn och unga att växa upp i. Vi vill skapa goda förutsättningar  för Solnas unga att gå ut i livet rätt rustade. Och den resan börjar förstås i familjen. Vi inser att alla barn och all familjer är olika, med olika förutsättningar, önskemål och behov. Den barnomsorg som Solna erbjuder måste därför genomsyras av valfrihet för familjen. Föräldrar vet bäst själva vilken omsorg som passar just deras barn och därför är vi kristdemokrater stolta över att Solna stad erbjuder vårdnadsbidrag för de föräldrar som skulle vilja stanna hemma lite längre när barnen är små. Trygga familjer ger trygga barn och på sikt ansvartagande och trygga samhällsmedborgare. Trygga familjer ger vinst för Solna och vinst för Sverige. Föga förvånande är det här inget som vänsterpartierna förstår sig på överhuvudtaget. Nej, där tror man att politiker och offentlig förvaltning är de som är bäst på att förstå sig på vad människor behöver och vill ha – ett främmande tänkande för en kristdemokrat.

  Ska ungarna få en bra start i livet då måste förstås skolan vara bra. Vi ser hur utbildningsnivån i landet sjunker medan Solna klättrar som skolkommun och vi har nu utsetts till länets åttonde bästa. Men jag är inte den som säger att vi är i mål med Solnas skolor, nej dit är det en bit. Vi kristdemokrater menar att våra skolor i Solna ska förmedla goda normer och värderingar till våra barn och unga, sätta kunskapen i fokus och präglas av ordning och reda i klassrummet samt, trivsel och arbetsro. Skolans vuxna måste få vara auktoriteter, som kan leda med fasta händer och varmt hjärta.

  Något som några av er kanske inte har tänkt på är att låg skatt också kan bidra till tryggare familjer – vi vet bland annat från BRIS – att många av de gräl i hemmet som barn mår riktigt dålig av faktiskt rör ekonomin. Med mer pengar kvar i hushållskassan minskar risken för den sortens oro i hemmen och där bör tilläggas att det allra mest grundläggande för stabil ekonomi är självförsörjning . Genom arbete kommer ekonomi och självkänsla. Som ni alla nog vet är en av Solnas paradgrenar att vi klarar sysselsättningen bra. Förstås beroende på vårt goda samarbete med näringslivet och nu också med hjälp av arenan och Arenastaden som skapar mängder av nya arbetstillfällen, inte minst för ungdomar. Därför är det för mig förvånande att S i sitt förslag väljer att slå sönder den arbetsmetod som är förutsättningen för vårt lyckade arbete med sysselsättning – Solnamodellen?

  Oppositionen – ”vad de spretar!”

  Slutligen vill jag ge några reflektioner över oppositionens budgetförslag. Det mest slående – vad de spretar! Jag sa i början att Alliansens process inför budgeten inte var alldeles enkel så kan jag bara undra hur det skulle se ut om S, V och MP skulle försöka enas. För det får man ju säga, att några såna försök verkar ni inte har givit er på. Skattesatsen förstås, där finns stooor spännvidd. I synen på valfrihet, företagande, stadsbyggnadsfrågor, osv osv – där finns inte mycket som förenar. Och hur bra budgetförslag något av oppositionspartierna än lägger fram så lär de inte realiseras utan samarbetspartners. Och hur ni ska hitta dem har jag svårt att se.

  Det mest upprörande jag hittar i budgetförslagen är nog den maktfullkomlighet som genomsyrar framförallt vänsterpartiets, men tyvärr också till viss del miljöpartiets budget. Här ges inte tilltro till människor och deras förmåga inte! Nej här ska valfriheten bort. Det offentliga med  vänsterpolitiker vid rodret ska istället styra och ställa har man tänkt. Tänka alla de föräldrar i Solna som valt skola och barnomsorg i privat regi, eller de äldre som valt hemtjänst eller boende som drivs av företag som erbjuder det de efterfrågar, och som trivs och är nöjda – vad tror ni de säger när ni talar om för dem att de minsann inte förstått, att de valt fel, och att ni nu ska lägga till rätta. Vänsterns fruktansvärda människosyn som omyndigförklarar Solnas medborgare har jag ruggigt svårt för.

  Malin Appelgren, kommunalråd och gruppledare (KD),  

  • God omsorg främst – prioritera kärnverksamheten
  • Låga skatter – ger starkare familjer
  • Effektivitet och uppföljning – inte ett skatteöre får slarvas bort!
  • Välfärden ska riktas mot de mest utsatta
  • Valfrihet åt familjen – vi slår vakt om vårdnadsbidraget
  • Skola på en fast värdegrund med ordning och reda och kunskap i fokus
  • Ja till valfrihet att välja utförare av välfärdstjänster
  • Nej till de rödgrönas skattehöjningar