• Sosse-kollo för Solnabarn?

  Är du – liksom jag – en utav alla Solnaföräldrar med barn som fick en inbjudan till sommarkollo i brevlådan häromveckan?

  Kul att Solna stad anordnar kollo för barnen, tänkte du kanske. Men känner du till att Unga Örnar, som driver kollot, är en politisk organisation och del av den socialdemokratiska folkrörelsen?

  Visst, på pappret hävdar Unga Örnar att de är en ”religiöst och partipolitiskt obunden organisation”. En snabb genomgång av ungaornar.se visar att ordföranden Yasmine Bladelius (S) sitter i riksdagen för Socialdemokraterna. Samma sak gäller tidigare ordförandena Anders Österberg (S) och Monica Green (S). Unga Örnar skriver att de är ”en stolt del av arbetarrörelsen och samverkar med ABF, […] våra vänner inom fackföreningsrörelsen och de olika LO facken.”

  På UÖ:s hemsida riktas hård kritik mot den borgerliga regeringens politik. I deras Barnmanifest framgår att ”Klassamhället ska avskaffas”, ”Det fria skolvalet [ska] avskaffas […]”, ” Vinstdrivande skolor ska förbjudas” och att ”Permanent uppehållstillstånd ska vara huvudregel i flyktingpolitiken”.

  Är det med den typen av politiska åsikter som Solnabarnen kommer att indoktrineras på kollot? Och om inte: varför har en organisation som driver kollo över huvud taget en politisk plattform?

  Samuel Klippfalk (KD),
  Oppositionsråd Solna