• Oviss framtid för Spanska skolan

    Idag var Samuel Klippfalk på besök hos Spanska Skolan i Solna, en svensk friskola med tvåspråkig profil: spanska-svenska.

    Spanska skolan är en liten och uppskattad skola med legitimerade lärare, små klasser och engagerade föräldrar.

    Spanska skolans framtid är nu hotad, eftersom bygglovet löper ut och staden inte är behjälpliga med att hitta nya lokaler.

    Kristdemokraterna vill att Spanska skolan ska kunna fortsätta verka i Solna.

    Vad hände med S vallöfte om att inga skolor skulle stängas?