• Stor risk att Solna inte följer lagen

    • Under det senaste året har Solna bevittnat flera skjutningar såväl som sprängningar i flera av våra stadsdelar, också med dödlig utgång
    • Att Socialdemokraterna vid förra årsskiftet beslutade lägga ned trygghetsrådet var otroligt dålig timing!
    • Inte minst med tanke på den nya lagen om kommuners brottsförebyggande ansvar som trädde i kraft i somras.
    • Kommuner ska ha ett särskilt forum (strategiskt råd) för att hantera brottsförebyggande frågor.
    • Utan ett trygghetsråd blir det omöjligt för oppositionen att vara en informerad och pådrivande part i det blocköverskridande trygghetsarbetet.