• Ta vara på tekniken

  Framtidens äldreomsorg kommer att ställas inför betydande utmaningar. Antal personer som vill jobba i äldreomsorgen ser inte ut att öka i samma takt som antalet personer som kommer att behöva vård och omsorg på ålderns höst. Vi tänker inte ignorera utvecklingen och hoppas att det vänder.

  Storstadskommuner som Solna ser visserligen ut att ha bättre förutsättningar att klara denna förändring, både vad gäller ekonomi och möjligheten att anställa personal. Men också Solna kommer att behöva anpassa sitt arbetssätt. Den personal som finns på plats måste i så hög utsträckning som möjligt ha tid till just vård och omsorg.

  En viktig del för att skapa en högkvalitativ äldreomsorg i framtiden är att tillvarata den tekniska utvecklingen. Många arbetsområden har förändrats till det bättre när tekniken har fått testats och inarbetas i verksamheterna, men inom äldreomsorgen har tekniska lösningar ofta mötts med en viss skepsis bland allmänheten. I debatten har det inte sällan pratats om att stora robotar ska ersätta vårdpersonalens omsorg, vilket inte är syftet.

  I praktiken är det snarare tvärtom – med genomtänkta tekniska lösningar kan vårdpersonalen avlastas i sitt arbete och därmed få mer tid över till de äldre. Solna är och ska vara en kommun som är öppen för de tekniska lösningarna inom äldreomsorgen. De utförare som bedriver äldreomsorg i Solna arbetar tillsammans med staden för att utveckla välfärdstekniken med syfte att öka individens trygghet och möjlighet till självständighet.

  För tekniska innovationer handlar inte endast om att underlätta för personalen, utan att hjälpa de äldre till en mer värdig och meningsfull tid under sina sista år.

  Insändare publicerad i Mitti Solna