• Talarkväll Mikael Oscarsson (KD)

    Igår fick vi besök av Mikael Oscarsson, Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson. Mikael höll en gripande föreläsning om svensk försvarspolitik, NATO, samt EU-valet.

    Budskapet: Ett starkt försvar innebär ett starkt försvar av friheten, demokratin och människovärdet. Därför måste vi öka vår förmåga att hantera kriser, och om så skulle krävas också kunna möta ett militärt angrepp. Kort sagt, Sverige måste höja garden.

    Stort tack för besöket, Mikael!