• Trygga familjer skapar ett tryggt Solna

    Att vara förälder är en av livets största uppgifter. I Solna erbjuds idag stöd till familjer med barn i åldern 3-11 år som behöver hjälp med att förbättra kommunikationen och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Kristdemokraterna anser att även tonårsföräldrar kan behöva stöd och vägledning. Dagens tonåringar lever med helt andra tekniska förutsättningar och utmaningar än när föräldrarna var unga, varför det ibland kan vara svårt att relatera till varandra. Därför vill KD att utbildningen KOMET även ska ges till familjer med barn i åldersgruppen 11-18 år.

    Utöver det ser Kristdemokraterna behovet av en allmän och generell föräldrautbildning. Den ska erbjudas under tider som passar föräldrarna, också under sommartid, så att så många som möjligt får en chans att delta. Utbildningen ska erbjudas i skolans regi, att det inte upplevs som utpekande.

    Att stödja familjer är en klok investering för framtiden: Med trygga familjer får vi ett tryggt samhälle.