• Vänsterstyrets nedskärningar i äldreomsorgen oroar

  Missade du vår insändare i lokaltidningen häromdagen? Här kommer den i sin helhet:

  Efter 24 år av borgerligt styre rivstartar det nya vänsterstyret sin mandatperiod med att skära i äldreomsorgen med 4 miljoner kronor under 2023 och 6,5 miljoner kronor under 2024. Trots skattehöjningen på 25 öre skär Solnakoalitionen alltså i äldreomsorgen med över 10 miljoner kronor på bara två år.

  Nu larmar även fackförbunden Kommunal och Vision och uttrycker ”stor oro” för att sänkningen kommer att innebära en försämring av arbetsmiljön för deras medlemmar. Fackförbunden befarar att den minskade budgeten kommer att innebära en ökad arbetsbelastning som kommer att genomsyra hela verksamheten.

  Solna står som hela kommunsverige i ett läge med ökad inflation, levnadskostnader och räntor samt en osäker framtida pandemiutveckling. Nämndens kostnader väntas särskilt öka av en högre löneökningstakt för att kompensera för inflationen.

  Omvårdnadsförvaltningen svarar att styrets nedskärning får genomföras genom att man plockar någon miljon här och där. Förvaltningens prognos är samtidigt att behovet av hemtjänst i Solna förväntas öka både till antalet personer och omfattning. Tjänstemännens bedömning är att förvaltningen inte klarar den ytterligare planerade nedskärningen under 2024.

  Genom nedskärningarna bryter Socialdemokraterna en lång rad vallöften: fler anställda inom äldreomsorgen, slopade minutscheman, tak på max 10% timanställda, heltid som norm, m.m. Vi noterar också att Socialdemokraternas satsning på gratis arbetsskor ursprungligen skulle rikta sig till alla anställda hos både offentliga och privata utförare. I november månads budgetdokument i fullmäktige har gruppen reducerats till att omfatta endast heltidsanställda. När nu Omvårdnadsnämndens budget antogs så har ytterligare avgränsning gjorts; det ska bara gälla heltidsanställda inom egen regi. Kristdemokraterna anser att satsningen i stället borde ha gått till kärnverksamheten.

  Kristdemokraterna är det enda partiet som inte drar ner på omvårdnadsnämndens budget utan genomför de satsningar som behövs: på språkutveckling för personalen och en koordinator för barn med funktionsnedsättning. Vi har också på investeringssidan i vår budget en satsning på 16 mkr på rusta upp Solnas äldreboenden och att installera reservkraft på samtliga boenden. Vi vill också installera solskydd, fjärrkyla, bergkyla och air condition på äldreboendena.

  Samuel Klippfalk, oppositionsråd och 2 vice ordförande i omvårdnadsnämnden