• Varför dröjer SFI för Solnas ukrainare?

  ✔️ Det är bra att styret nu följer vårt förslag om SFI-undervisning till ukrainska flyktingar!

  🌻 Det är möjligt tack vare att M-KD-L-regeringen satsar 100 miljoner i vårändringsbudgeten för ändamålet. Svenska språket är en förutsättning för lyckad integration i Sverige.

  🥀 Men varför är styret så långsamma och ineffektiva?

  📅 Regeringen gav sitt klartecken för kommuner att erbjuda SFI till gruppen redan i mars.

  💬 Stockholms stad kommer erbjuda ukrainska flyktingar SFI-undervisning redan från och med idag, den första juni!

  🐌 I så här viktiga frågor som det råder en total enighet kring måste styret agera snabbare!

  ❌ Det är tråkigt att Solnas ukrainska flyktingar inte kan påbörja sin SFI redan idag.