• VIDEO: KD säger nej till 100 nya bostäder längsmed Jungfrudansen

    100 nya bostäder i fyra nya hus längsmed redan tätbebyggda Jungfrudansen. KD säger nej.

    Se videon på vår Facebook-sida.