• S-politik gör barn sjuka

  Maria Larsson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Gnosjö

  Maria Larsson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Gnosjö

  Onsdagen den 11 september besökte Kristdemokraternas riksdagsledamot från Gnosjö, Maria Larsson, Värnamo. Hon kom till Kristdemokraternas valstuga på Flanaden denna solvarma septembereftermiddag för att medverka i en verbal duell med Carina Hägg (s) från Värnamo. Detta visade sig bli den största valdebatten i Värnamo, med ett 70-tal åhörare. Se bildreportaget från debatten där Maria och Carina gjorde valets skiljelinjer tydliga.

  Psykiskt sjuka barn, det är resultatet av åtta år med socialdemokratiskt styre. Barn är stressade, deprimerade och saknar vuxenkontakter. Är det välfärd? I en skola utan ordning där alla barn oavsett intresse ska tvingas in i samma fålla skapas ohälsa. Skolan måste få bättre förutsättningar att se alla barn och i det arbetet måste elevhälsovården stärkas. Det sade Maria Larsson, skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, vid sitt besök i Värnamo, med anledning av den rapport BO presenterade förra veckan.

  Den socialdemokratiska politiken handlar enbart om materiell välfärd. Vi ska ha pengar i plånboken men får ingen tid för våra medmänniskor. Maxtaxan är ett tydligt exempel på hur resurser prioriteras framför barnens välfärd.

  Många svenska barn lider av psykisk ohälsa och den viktigaste lösningen är en ökad vuxenkontakt. Samtidigt har de senaste åren av socialdemokratiskt styre inneburit att barngrupperna i förskolan blivit allt större, lärarna i skolan blivit färre, elevvårdspersonalen nästan försvunnit och föräldrarnas arbetstid ökat.

  Åtgärder måste sättas in på många plan. Vi vill inför ett maxtak för barngruppernas storlek, ge föräldrar mer tid för sina barn, ge skolorna verktyg för att möta varje barns specifika behov, anställa mer elevvårdande personal och se till att ingen lärare har huvudansvar för mer än 15 elever.

  Men framför allt måste familjen stödjas. Det är i familjen som barnen ska ha sin trygghet och då måste deras möjligheter att få vara tillsammans öka. Den stora internationella rapporten om skolan, den så kallade PISA-rapporten, visade att barn i trygga familjer var de som hade bäst resultat i skolan.

  Efter åtta år med (s)

  Vårdplatser:
  14.000 färre
  Företagare:
  13.000 färre
  Dagisgrupper:
  13% större
  Skolan:
  25,7% underkända
  Poliser:
  2000 färre, -11%
  Investeringar:
  Lägst i EU
  Kommuntillskott:
  -1 mdr kr
  Landstingstillskott:
  0 kr
  Tillväxttapp:
  -70 mdr kr
  Kostnad för arbetslöshet och ohälsa:
  60 mdr kr mer
  Ägandeskatt: Högst i OECD
  SEK/USD: minus 30%

  Läs Kristdemokraternas rapport:
  pdf, Adobe [Åtta förlorade år med s]