• Lyssnaroffensiv för bättre familjeliv

  Maria Larsson - Kristdemokraternas 1:e vice ordförande

  Maria Larsson – Kristdemokraternas 1:e vice ordförande

  Har du tid? Det är namnet på Kristdemokraternas
  höstkampanj som startar idag måndag över hela landet.

  – Vi vill ta reda på vilka behov som finns för att få familjelivet att fungera så bra som möjligt. Vi kommer inte att arrangera några politiska möten utan väljer att genomföra lyssnarsamtal runt om i landet där vuxna och ungdomar får diskutera sina erfarenheter
  av föräldraskap, hur det är att vara ung, av droger, mobbning och synen på familjefrågor i stort, sade Maria Larsson, förste vice partiordförande för Kristdemokraterna, vid sitt värnamobesök i samband med familjekampanjens startskott.

  Uppfyller familjepolitiken de krav som ställs av föräldrar, barn och yrkesverksamma som arbetar med dessa frågor? Det är frågor som Kristdemokraterna vill ha svar på under lyssnarkampanjen som nu sätts igång. Syftet är inte att propagera för vår politik utan att få igång ett samtal om familjens betydelse. Vi vill veta hur föräldrar och barn själva vill att samhällets stöd till familjen ska vara utformat.

  Kampanjen kommer att engagera kristdemokratiska medarbetare i hela landet, i såväl distrikt som lokalavdelningar. Vid sidan av studiebesök, seminarier och olika lokala aktiviteter kommer följande att ske under kampanjen:

  Lyssnarsamtal – genomförs på 15 platser runt om i landet med en lokalt känd politiker. Vuxna och ungdomar ska i små grupper få samtala om sina erfarenheter av föräldraskap och hur det är att vara ung. Även synen på familjefrågor i stort kommer diskuteras.

  Enkätundersökning – om behoven i familjepolitiken. Enkäten går ut brett till allmänheten där människor möts, till exempel på köpcentra och torg.

  Opinionsundersökning – som ytterligare ska visa på de behov som finns i familjerna. Genomförs i samarbete med Demoskop.

  Den lyssnarkampanj som nu startar lägger grunden till den översyn som Kristdemokraterna gör av sitt familjepolitiska program. Allt insamlat material kommer att analyseras av en arbetsgrupp under ledning av Maria Larsson. Kristdemokraternas nya familjepolitiska program kommer att presenteras våren 2004.

  – Det gäller att ta tillvara kärnkraften i samhället och då syftar jag på den energikälla som familjen utgör. Familjen är kärnan i samhällsbygget och det vill vi som kristdemokrater
  ta vara på.
  www.familjen.nu