• Christer, Stig och Leif – Kristdemokraternas toppnamn 2006

  Monica Johnsson, Lena Freij, Christer Fjordevik och Margareta Lindahl. (Foto: Håkan Johansson)

  Monica Johnsson, Lena Freij, Christer Fjordevik och Margareta Lindahl. (Foto: Håkan Johansson)

  Christer Fjordevik, Margareta Lindahl, Gunnar Crona, Kerstin Sneath, Leif Bäckrud, Stig Claesson och Camilla Rinaldo Miller. Så kommer den kristdemokratiska kommunfullmäktige-gruppen att se ut efter årets val, med 2002 års valresultat.

  Vid Kristdemokraternas nomineringsstämma inför 2006 års val till Värnamo kommunfullmäktige valde man att gå ut med tre listor i valet, en lista för Värnamo stad och två listor för resten av kommunen uppdelad i öster och väster. Nomineringsstämman hölls på Forsgården i Forsheda, dit ett 20-tal kristdemokrater hade tagit sig för att utse kandidater i kommunfullmäktigevalet och lyssna till kommunalrådet Christer Fjordeviks visioner för ett kristdemokratiskt Värnamo.

  Nomineringskommitténs förslag till valsedlar i 2006 års val till Värnamo kommunfullmäktige innehöll inga stora förändringar bland toppkandidaterna. Nytt var att Lena Freij från Bor och Camilla Rinaldo Miller från Bredaryd tog plats i toppen. Det är alltid dumt att ändra ett vinnande lag, var nomineringskommitténs motivering till de måttliga förändringarna. Dock har det tillkommit en hel del nya kandidatnamn under mandatperioden, vilket avspeglas i valsedlarnas ålders- och könsfördelning. Av Kristdemokraternas 57 kandidater är 25 kvinnor (44 %), sex har invandrarbakgrund (11 %), sju är yngre än 30 år (12 %) och sex seniorer (11 %). Efter ett antal justeringar av nomineringskommitténs förslag antog stämman de tre valsedlarna. Dessa toppas av Christer Fjordevik, Stig Claesson och Leif Bäckrud.


  Kristdemokraternas valsedlar i 2006 års val till Värnamo kommunfullmäktige

  Värnamo

  Kerstin Sneath, Gunnar Crona, Margareta Lindahl och Christer Fjordevik. (Foto: Håkan Johansson)

  Kerstin Sneath, Gunnar Crona, Margareta Lindahl och Christer Fjordevik. (Foto: Håkan Johansson)

  1. Christer Fjordevik, Kommunalråd
  2. Margareta Lindahl, Distriktsköterska
  3. Gunnar Crona, Skolchef
  4. Kerstin Sneath, Ekonom
  5. Arnold Carlzon, Lärare
  6. Ibrahim Candemir, Lönesupport
  7. Håkan Johansson, Lärare
  8. Xhilda Bushati, Kemist
  9. Helen Gustavsson, Sjuksköterska
  10. Peter Johnson, Begravningsentreprenör
  11. Sanja Mikulic
  12. Jonatan Egerbo, Ungdomsledare
  13. Samira Hansen, Fritidsledare
  14. Robert Tedenby, Behandlingsassistent
  15. Mirjana Danjski, Metallarbetare
  16. Patrik Ekvall, Företagare
  17. Gunnel Youngström, Säljare
  18. Alf Svensson, Säljare
  19. Eva-Karin Westman
  20. Donald Crona, Kronofogde
  21. Evanjeline Eriksson, Studerande
  22. Anders Magnusson, Skötare
  23. Kerstin Tågerud, Sjuksköterska
  24. Herrmy Nenkert Pettersson, Senior
  25. Cenni Frick, Senior
  26. Anita Mårtensson, Utbildningskonsulent
  27. Lars-Evert Jonsson, Pastor

  Öster

  Lena Freij och Lars-Åke Egerbo. (Foto: Håkan Johansson)

  Lena Freij och Lars-Åke Egerbo. (Foto: Håkan Johansson)

  1. Leif Bäckrud, Konstruktör, Rydaholm
  2. Lena Freij, Kokerska, Bor
  3. Lars-Åke Egerbo, Pastor, Värnamo
  4. Margareta Svensson, Lärare, Bor
  5. Bo Bengtsson, Lantbrukare, Tånnö
  6. Susanne Karlsson, Industriarbetare, Horda
  7. Monica Johnsson, Sjuksköterska, Rydaholm
  8. Jörgen Andreasson, Musiklärare, Bor
  9. Ann-Britt Karlsson, Undersköterska, Horda
  10. Ingvar Sandolf, Rydaholm
  11. Birgitta Nyberg, Barnmorska, Rydaholm
  12. Kjell Johansson, Fastighetsskötare, Tånnö
  13. Frida Colvås, Skaftarp, Bor
  14. Bertil Pettersson, Senior, Horda
  15. Lars-Uno Lindevärn, Lantbrukare, Nederby
  16. Leif Andersson, Kyrkoherde, Värnamo

  Väster

  Arnold Carlzon och Per-Gunnar Dahlgren. (Foto: Håkan Johansson)

  Arnold Carlzon och Per-Gunnar Dahlgren. (Foto: Håkan Johansson)

  1. Stig Claesson, Företagare, Värnamo
  2. Camilla Rinaldo-Miller, Frisör, Bredaryd
  3. Per-Gunnar Dahlgren, Pastor, Forsheda
  4. Camilla Lundberg, Forsheda
  5. Kjell Ericsson, Bilskrotare, Forsheda
  6. Hanna Ericsson, Musiklärare, Kärda
  7. Per-Åke Eriksson, Ingenjör, Värnamo
  8. Kerstin Karlsson, Vårdarinna, Hånger
  9. Bertil Isaksson, Banktjänsteman, Bredaryd
  10. Runa Björkering, Senior, Lanna
  11. Ingemar Jennersjö, Musiklärare, Kärda
  12. Bengt Sandolf, Banktjänsteman, Bredaryd
  13. John-Erik Johansson, Senior, Kärda

  Anmärkning: Nomineringsstämman gav lokalavdelningsstyrelsen i uppdrag att komplettera listan för västra kommundelen med ytterligare något eller några namn.