• Torbjörn toppar landstings/regionvalsedeln

  Torbjörn Eriksson, Kristdemokraterna Värnamo. (Foto: Frida fotograf)

  Torbjörn Eriksson, Kristdemokraterna Värnamo. (Foto: Frida fotograf)

  Kristdemokraternas nomineringskommitté är nu klar med sitt förslag till landstings/regionvalsedlar inför valet 2014. Mia Frisk är nomineringskommitténs kandidat till posten som ordförande i den nya regionstyrelsen. Torbjörn Eriksson från Värnamo toppar listan för Vaggeryd och Värnamo kommuner.

  – 2014 röstar vi inte fram politiker till ett landsting utan till en region. Därför har det varit viktigt för oss bredda kompetensen och lyfta fram personer som har gedigna kunskaper när det gäller infrastruktur, tillväxt och regional utveckling, säger nomineringskommitténs ordförande Andreas Sturesson

  – Mia Frisk har etablerat sig som ett omtyckt, kunnigt och engagerat landstingsråd. I det provval som genomfördes tidigare i år vann hon stort. Mia är nomineringskommitténs förslag till toppnamn inför landsting/regionvalet 2014 och därmed också vår kandidat till ordförandeposten i den nya regionstyrelsen, fortsätter Andreas Sturesson.

  – Jag är mycket glad och hedrad över att Kristdemokraterna ger mig fortsatt förtroende att vara partiets landstings/regionrådskandidat i valet 2014. Jag vill gärna fortsätta arbetet med att utveckla Jönköpings län så att det blir Sveriges bästa län för barn och unga att växa upp i, säger Mia Frisk

  Kristdemokraternas nomineringskommitté har sedan i vintras arbetat med att ta fram förslag till valsedel för landstings/regionvalet 2014. Under våren genomfördes ett provval och nomineringskommittén är nu klar med sitt förslag till utformning av valsedlarna. Valsedlarna fastställs slutligen av en särskild nomineringsstämma som hålls i Jönköping den 12 oktober.


  Nomineringskommitténs förslag till landstings/regionvalsedel 2014, Vaggeryd/Värnamo

  1. Torbjörn Eriksson Värnamo
  2. Marianne Andersson Skillingaryd
  3. Mia Frisk, Tenhult
  4. Arnold Carlzon Värnamo
  5. Sofia Isaksson Vaggeryd
  6. Håkan Johansson Värnamo
  7. Maritha Bengtsson Skillingaryd
  8. Christer Fjordevik Värnamo
  9. Hanna Sandén Vaggeryd
  10. Donald Crona Värnamo
  11. Rhode Enell Vaggeryd
  12. Ibrahim Candemir Värnamo
  13. Maria Ekdahl Skillingaryd
  14. Gunnar Crona Värnamo
  15. Monica Johnsson Värnamo
  16. Johnny Wacht Vaggeryd
  17. Xhilda Bushati Värnamo
  18. Peter Johnsson Värnamo
  19. Lena Freij Värnamo
  20. Maths Holmberg Värnamo


  Läs om provvalet till landsting/region.