• Camilla – nästa ordförande i Kommunstyrelsen!?

  Ett politiskt stjärnskott från Bredaryd kan bli nästa kommunstyrelseordförande i Värnamo. Kristdemokraterna är som vanligt tydliga med vem de vill se på den pos­ten och i årets val lyfter man fram Camilla Rinaldo Miller. Barn- och äldreminister Maria Larsson inspirerade Värnamos Kristdemokrater och ser fram emot att driva valrörelser i Värnamo.

  I dag höll Kristdemokraterna Värnamo nomineringsstämma i Gummifabriken i Värnamo. Huvud­punkten var naturligtvis att fastställa partiets valsedlar i kommunfullmäktigevalet. Att stämman dess­utom fick besök av barn- och äldreminister Maria Larsson (KD), Gnosjö, satte extra guldkant på till­ställningen.

  Stämman började med att Jonas Sandahl, VD för Gummifabriken, informerade om projektet och verksamheten. Gummifabriken – den kreativa mötesplatsen, är en mycket viktig framtidssatsning för Värnamo kommun.

  Efter Jonas fick barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) ordet. Hon tog upp tråden från Jonas och sade att det krävs modiga politiker som vågar satsar på gummifabriken, som även hon ser som en viktig framtidssatsning.

  Vidare tog hon tillfället att inspirera de samlade Kristdemokraterna inför årets valrörelser.

  – Vi är väl förberedda. I EU-valet har vi två bra toppnamn, Lars Adaktusson och Ebba Busch, sade ministern. Förtroendet för Kristdemokraterna i länet ökar och SCB-mätningen i december var den bästa på tre år!

  – Barns och ungas uppväxtvillkor är vårt viktigaste fokusområde. Tre viktiga frågor att driva är små barngrupper i förskolan, skolan och barn som har det svårt.

  – Vi kan vara stolta över det som har varit. Vi har skapat en god ekonomi i landet och kunnat genomföra reformer. Vi har minskat antalet barn som har det ekonomiskt svårt. Vi har minskat köerna i vården och är det bästa landet att åldras i.

  – Jag är hoppfull inför valrörelsen, avslutade Maria Larsson. Vi ger tydligt besked i regeringsfrågan – vi går till val tillsammans i Alliansen. Jag ser fram emot att komma till Värnamo i valrörelserna!

  Nomineringskommittén hade föreslagit att Kristdemokraterna ska gå ut med tre valsedlar i värna­movalet. Det ställde inte stämman upp på. Den ville ha ytterligare en valsedel – en samlingslista som innehåller alla namn från de tre andra listorna. Denna ska skickas till alla hushåll i kommunen.

  För att vara tydliga mot väljarna beslutade nomineringsstämman även vem man vill nominera som kandidat till posten som Kommunstyrelsens ordförande om Kristdemokraterna vinner majoritet. Det var ett lätt val – Camilla Rinaldo Miller från Bredaryd. Därför beslutade stämman att hon ska finnas med i toppen på alla fyra valsedlarna.

  – Camilla Rinaldo Miller från Bredaryd har inte bara gått partiets stjärnskottsutbildning, motiverade Gunnar Crona nomineringskommitténs förslag. Hon är ett politiskt stjärnskott! På kort tid har hon etablerat sig som ledande kommunpolitiker och skaffat sig stor erfarenhet. Hon är dessutom en av de populäraste politikerna i kommunen, vilket inte minst antalet personröster i valet 2010 och partiets interna provval visar.

   

  Valsedlarna

  Värnamo kommun

  1. Camilla Rinaldo Miller
  2. Christer Fjordevik
  3. Monica Johnsson
  4. Gunnar Crona
  5. Ann-Sofie Björhag
  6. Stig Claesson
  7. Xhilda Bushati
  8. Arnold Carlzon
  9. Lena Freij
  10. Patrik Ekvall
  11. Gunnel Youngström
  12. Håkan Johansson
  13. Sanja Mikulic
  14. Ibrahim Candemir
  15. Sophie Milde
  16. Anders Ahlenius
  17. Anneli Forsgren
  18. Peter Johnsson
  19. Susanne Svensson
  20. Arben Murati
  21. Evanjeline Eriksson
  22. Stefan Petersson
  23. Margareta Svensson
  24. Leif Bäckrud
  25. Maria Jonsson
  26. Robert Tedenby
  27. Lars-Gunnar Wettebrand
  28. Karin Rylander
  29. Håkan Fransson
  30. Kent Sundell
  31. Bertil Isaksson
  32. Bernt Olsson
  33. Per-Åke Eriksson
  34. John-Erik Johansson
  35. Kjell Ericsson
  36. Isac Torebrandt
  37. Donald Crona
  38. Bo Bengtsson
  39. Lennart Swerlander
  40. Mats Holmberg
  41. Anders Magnusson
  42. Cennie Frick
  43. Lennart Johansson
  44. Alf Svensson
  45. Gunnel Crona
  46. Rodhe Lindahl
  47. Kjell Andersson
  48. Lars-Evert Jonsson
  49. Roland Johansson
  50. Eva Pettersson
  51. Ingvar Sandolf
  52. Kjell Johansson
  53. Lars-Evert Jonsson

  Värnamo stad

  1. Christer Fjordevik
  2. Camilla Rinaldo Miller
  3. Gunnar Crona
  4. Ann-Sofie Björhag
  5. Ibrahim Candemir
  6. Xhilda Bushati
  7. Patrik Ekwall
  8. Gunnel Youngström
  9. Anders Ahlenius
  10. Sophie Milde
  11. Stefan Petersson
  12. Maria Jonsson
  13. Peter Johnson
  14. Margareta Svensson
  15. Robert Tedenby
  16. Arben Murati
  17. Lars-Gunnar Wettebrand
  18. Anders Magnusson
  19. Karin Rylander
  20. Cennie Frick
  21. Håkan Fransson
  22. Lennart Johansson
  23. Kent Sundell
  24. Evanjeline Eriksson
  25. Alf Svensson
  26. Maths Holmberg

  Västra kommundelen

  1. Camilla Rinaldo Miller
  2. Stig Claesson
  3. Håkan Johansson
  4. Evanjeline Eriksson
  5. Bertil Isaksson
  6. Gunnel Crona
  7. Bernt Olsson
  8. Rodhe Lindahl
  9. Kjell Andersson
  10. Sanja Mikulic
  11. Per-Åke Eriksson
  12. Anneli Forsgren
  13. John-Erik Johansson
  14. Lars-Evert Jonsson
  15. Kjell Ericsson

  Östra kommundelen

  1. Monica Johnsson
  2. Camilla Rinaldo Miller
  3. Arnold Carlzon
  4. Lena Freij
  5. Roland Johansson
  6. Susanne Svensson
  7. Leif Bäckrud
  8. Isak Torebrandt
  9. Eva Pettersson
  10. Donald Crona
  11. Sanja Mikulic
  12. Ingvar Sandolf
  13. Bo Bengtsson
  14. Kjell Johansson
  15. Lennart Swerlander
  16. Lars-Evert Jonsson

  Fotnot: Efter nomineringsstämman har några kandidater dragit tillbaka sin kandidatur och några har kommit till. Nomineringskommittén har nomineringsstämmans uppdrag att justera valsedlarna tills de lämnas till Länsstyrelsen.


  Länkar

  Länk till det interna provvalet hos Kristdemokraterna Värnamo:
  [Provval]