• Trygghet och hälsa med Alliansen

  Den kristdemokratiska gruppen vid budgetfullmäktige Ibrahim Candemir, Stig Claesson, Gunnar Crona, Håkan Johansson, Camilla Rinaldo Miller och Lena Freij. (Foto: David Alin)

  – Det blir satsningar på trygghet och hälsa med Alliansen, för medlemmar såväl som för företag i hela kommunen, sade Håkan Johansson (KD) i dagens budgetdebatt. Efter närmare tre timmars debatt gick till slut Alliansens förslag till budget igenom.


  Trygghet och hälsa med Alliansen

  – En stabil alliansmajoritet med en gemensam målbild, i kombination med ett dynamiskt näringsliv och levande föreningsliv, är grunden för den framgångsrika utvecklingen i Värnamo kommun, sade Kristdemokraternas gruppledare Håkan Johansson i sitt inledningsanförande. Allians för Värnamo skapar alltså trygghet, stabilitet och förutsägbarhet för kommunens medlemmar och företag.

  I år hade kommunfullmäktiges ledamöter tre fullständiga budgetförslag att ta ställning till. De kom från Alliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Dessutom hade Sverigedemokraterna fyra tilläggsyrkanden. Alliansen har inte egen majoritet i Kommunfullmäktige, men efter det närmare fem timmar långa kommunfullmäktigemötet hade Alliansens förslag äntligen gått igenom, tillsammans med flera andra ärenden.

  Kristdemokratiska röster i debatten

  – Jag är speciellt glad över föreningsmiljonen, sade Ibrahim Candemir (KD), 1 vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, bland annat i debatten. Den gör det möjligt för föreningarna att starta upp igen efter en lång pandemi. Samtidigt så bidrar den till ökad folkhälsa. Föreningslivet är jätteviktigt och förtjänar därför vårt stöd.

  – Vi har ju byggt ut bredbandet under några år och täcker nästan hela kommunen nu, kommenterade Gunnar Crona (KD), ordförande i Värnamo energi. Därför tycker jag att det är bra att Alliansens budgetförslag har med en post för att fortsätta med bredbandsbidraget några år till, så att så många som möjligt kan komma med från början.

  – Jag tänker mycket på kostorganisationen och utbyggnaden av kök och serveringslokaler, sade Lena Freij (KD), ledamot i Servicenämnden. Något som bekymrar mig är matsvinnet och därför behövs det många kreativa åtgärder för att komma till rätta med det. Det finns till exempel skolor där eleverna tävlar i slänga så lite mat som möjligt och det ger resultat.

  Utöver budgeten stod en hel del andra frågor på agendan. Bland annat valde Kommunfullmäktige Stefan Widerberg (C) till ny 1 vice ordförande efter Mikael Karlsson, som ju numera är Kommunstyrelsens ordförande. Vidare besvarade man ett antal motioner och medborgarinitiativ och antog en ny plan för bostadsförsörjning.

  Inledningsanförande: Trygghet och hälsa med Alliansen

  Fru ordförande

  Jag yrkar bifall till Alliansens samtliga yrkanden avseende budget för år 2022 med utblickar, i ärendena 22 och 23.

  Tack Mikael Karlsson (C) för en utmärkt pedagogisk redogörelse för helheten! Nu vill jag göra några nedslag i vårt gemensamma budgetförslag.

  Vänner! Det pågår ett stort idrottsevenemang nu, nämligen fotbolls-EM. Ni som känner mig undrar säkert hur jag vet det, men jag har ju TV – och den alltid så välklädda oppositionsmajoriteten…

  Jag vill inte påstå att jag är expert på idrott – och det finns det ingen annan som gör heller. Som musiker kan jag däremot en del om samspel och när jag pratar med lagidrottare förstår jag att vi tänker ganska lika.

  Alliansen är som ett samspelt fotbollslag

  I värnamopolitiken är jag med i två lag:

  • Kristdemokraterna. Vi är ett antal ofullkomliga, eller rättare översatt ofullständiga, personer och därför söker vi oss till varandra för att vi behöver kompletteras. Som parti är vi också ofullkomliga. Det är därför som vi alltid söker gemenskap och samarbete. Vår närmaste gemenskap är
  • Allians för Värnamo. Vi är fyra partier med olika bakgrund, idéer och syfte men med ett gemensamt mål, att Värnamo ska utvecklas som en kommun med tillväxt. Tillväxt inom mänskliga ramar och på människors villkor. Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen.

  Vi har spelat tillsammans i många år nu, lärt oss varandras egenheter och vi har lärt oss respektera varandras olikheter. Då blir man samspelt. En stabil alliansmajoritet med en gemensam målbild, i kombination med ett dynamiskt näringsliv och levande föreningsliv, är grunden för den framgångsrika utvecklingen i Värnamo kommun. Allians för Värnamo garanterar trygghet, stabilitet och förutsägbarhet för kommunens medlemmar och företag.

  Starkt, offensivt och robust budgetförslag

  Vi i Alliansen kommer ifrån olika bakgrunder, som privat näringsliv, offentlig sektor och civilsamhällets organisationer. De erfarenheterna gör oss starka som lag. Vi har snabba mittfältare och stabila backar. Vi har målgörare och passningsspelare. Det märks inte minst i år när vi lägger det kanske starkaste och mest offensiva och robusta förslaget till budget någonsin. Detta kan vi göra utan att höja skattesatsen, som är näst lägst i länet, vilket skapar utrymme för stora investeringar som:

  • ny central förbindelse över järnvägen i Värnamo stad
  • ny simhall och
  • nya stora områden för bostäder och verksamheter i hela kommunen.

  Dessutom finns det utrymme för nya satsningar och kvalitetshöjningar i kommunens olika verksamheter. Ändå räknar vi med ett ekonomiskt resultat för 2022 på 97 miljoner kronor, vilket i sin tur gör att vi inte behöver låna så mycket till investeringarna som ligger framför.

  Att denna budget är så stark beror bland annat på att kommunens befolkning fortsätter att växa. Under några år har vi dessutom jobbat med att hitta smartare arbetssätt, så att vi kan leverera samma service till lägre kostnad dag och det arbetet fortsätter. Ytterligare en anledning är de höga och många statliga bidragen på grund av pandemin. Det går att hävda att budgeten är dopad, men samtidigt så svarar bidragen mot faktiska kostnader som vi har. Ett bidrag som jag är särskilt glad för kommer som ett initiativ från Socialutskottet och handlar om att höja kvalitén i äldrevården, alltså de medicinska insatserna i äldreomsorgen. Därför ska det bli spännande att se hur Omsorgsnämnden använder det.

  Trygghet och hälsa med alliansen

  I Alliansen har vi lärt oss att satsa på mål. Våra satsningar handlar främst om trygghet och folkhälsa. Det blir alltså ökad trygghet och hälsa med Alliansen. Av dessa satsningar är jag som kristdemokrat extra glad över exempelvis:

  • Föreningsmiljonen. Denna ger föreningar möjlighet att göra en nystart med folkhälsofrämjande arbete efter nästan två år av få aktiviteter, minskade intäkter och lika höga kostnader. Utan föreningslivet stannar Värnamo.
  • Trygghetsbelysning. Detta innebär att vi satsar på genomtänkt och samordnad belysningsplanering för att öka tryggheten utmed gång- och cykelstråk, vid lekplatser och i tunnlar och andra miljöer som kan upplevas som otrygga. Belysning kan dessutom ge estetiska värden om den utformas rätt.
  • Landsbygdsutveckling i form av fortsatta bidrag till installation av bredband, nya e-tjänster, bidrag till underhåll av enskilda vägar, bybibblor och gång- och cykelleder i hela kommunen.
  • Barn och ungdomar. Satsningen består bland annat i att Barn- och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Medborgarnämnden samverkar om tidiga insatser till barn och ungdomar i behov av stöd, 3 miljoner årligen under tre år för att stödja barn i lägre åldrar att nå målen i skolan, hemmaplanelösningar för barn och ungdomar och omfattande investeringar i nya skolor och förskolor.
  • Grönt samhällsbyggande. Detta förslag innebär exempelvis att kommunen ska verka för mer byggande i trä, ha hög planberedskap, ge fler möjligheter till egna hem som småhus, stadsvillor, radhus och liknande i hela kommunen och att arbeta enligt miljömål och miljöplan.

  Avslutning

  I dag har du möjlighet att satsa på ett vinnande lag – att lägga din röst på Alliansens förslag till budget. Ta den chansen!

  Jag yrkar bifall till Alliansens samtliga yrkanden avseende budget för år 2022 med utblickar, i ärendena 22 och 23.

  Tack för ordet.

  Håkan Johansson
  Gruppledare, Kristdemokraterna Värnamo


  Inför budgetfullmäktige gjorde vi en kampanj i våra sociala medier

  2021-06-22

   

  2021-06-19

   

  2021-06-16

   

  2021-06-13

   

  2021-06-10