• Barnvänligt, äldrevänligt och företagarvänligt

  Håkan Johansson, Lena Freij, Stig Claesson, Arnold Carlzon, Camilla Rinalde Miller och Gunnar Crona under en paus i Kommunfullmäktigemötet. (Foto: Agnes Johansson)

  – Barnvänligt, äldrevänligt och företagarvänligt är nyckelorden för oss kristdemokrater i Allians för Värnamo kommun, sade Håkan Johansson (KD) i dagens budgetdebatt. Alliansen är ett ansvarstagande ledarskap som vi gärna vill fortsätta vara med och bidra till.


  Så får vi saker på plats

  – Allt detta inkluderar hela Värnamo kommun – vårt hjärtland, sade Kristdemokraternas gruppledare Håkan Johansson i sitt inledningsanförande. Det är därför vi fortsätter att skapa dialogytor med våra kommunmedlemmar – landsbygdsdialoger och medborgardialoger. Det är så vi når målet att Hela Värnamo ska fungera – barnvänligt, äldrevänligt och företagarvänligt.

  – Jag yrkar bifall till Alliansens budgetförslag för ett ansvarsfullt ledarskap och en trygg ekonomi.
  Det är så vi får saker på plats!

  I år hade kommunfullmäktiges ledamöter fyra fullständiga budgetförslag att ta ställning till – Alliansens, Socialdemokraternas, Miljöpartiet och Sverigedemokraternas. Alliansen styr Värnamo kommun, men har inte egen majoritet i Kommunfullmäktige. Fyra timmar efter det att Kommunfullmäktiges ordförande Camilla Rinaldo Miller (KD) förklarade budgetfullmäktige öppnat kunde hon klubba av mötet – en antagen alliansbudget, en fördjupad översiktsplan över Värnamo stad och en mängd andra ärenden senare.

  Kristdemokratiska röster i debatten

  – Tidiga samordnade insatser är avgörande för att i tid skapa förutsättningar för de unga att hamna rätt och att klara skolans grundläggande krav, sade Arnold Carlzon (KD), ordförande i Medborgarnämnden, bland annat i debatten. Jag är mycket glad över att detta samarbete mellan Medborgarnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden fortsätter och utvecklas.

  – Det är väldigt viktigt att ha en översiktlig plan över hur Värnamo stad ska utvecklas över tid framöver, kommenterade Stig Claesson (KD) den fördjupade översiktsplanen över Värnamo stad. Den är viktig när unga människor vill flytta hit och söker boende och den är ett bra instrument för att få ordning på trafiksituationen. Det har gått för lång tid sedan den förra, men nu antar vi denna och uppdaterar den med jämna mellanrum.

  Utöver budget och fördjupad översiktsplan fanns det en hel del andra ärenden på dagordningen: En ny policy – Värnamo kommun som arbetsgivare, policy för visselblåsning och förvärv av en stor fastighet bland annat.

  Inledningsanförande: Barnvänligt, äldrevänligt och företagarvänligt

  Ordförande

  Jag yrkar bifall till Alliansens förslag till drift- och investeringsbudget, skattesats och uppdrag.

  Vi kristdemokrater har samarbetat med övriga partier i Allians för Värnamo kommun under lång tid. Det är ett samarbete som har lett till mänsklig tillväxt och en trygg ekonomi. Därmed också till en stabil och långsiktig positiv utveckling av Värnamo kommun. Det är ett ansvarstagande ledarskap som vi gärna vill fortsätta vara med och bidra till. Kristdemokraternas bidrag till samarbetet är att vi vill leda kommunen

  • Barnvänligt
  • Äldrevänligt och
  • Företagarvänligt.

  Barnvänligt

  Att leda kommunen barnvänligt handlar om att skapa förutsättningar för att lyckas i skolan och en aktiv fritid. Grunden för att hitta sin plats i samhällsgemenskapen!

  • Att stärka elevhälsan är en nyckelfaktor.
  • Det är även vår satsning på Kulturskolan.
  • Tidiga samordnade insatser, där medborgar-, omsorgs- och barn- och utbildningsförvaltning samarbetar för att tidigt ge hjälp och stöd utifrån barnets bästa, är jätteviktigt och det vill vi fortsätta med.
  • Allt detta hittar vi i Alliansens budgetförslag, även om vi kristdemokrater gärna skulle vilja rikta mer stödresurser till skolans tidigare år och minska barngruppernas storlek i förskolan.

  Äldrevänligt

  Ett äldrevänligt ledarskap handlar bland annat om att vi sätter till medel för fortsatt metodutveckling inom omsorgsförvaltningen.

  • Satsningen på att utbilda omsorgspersonal som inte har svenska som modersmål har varit lyckad och den kommer vi att fortsätta med.
  • I all planering tar vi hänsyn till äldres behov och förutsättningar.
  • Kommunen samarbetar med region, föreningsliv, näringsliv och invånare för att bäst möta och ta vara på en åldrande befolknings resurser.
  • Allt detta hittar vi i Alliansens budgetförslag och vi kristdemokrater har dessutom ambitionen att utveckla äldrevänligheten genom att varje person som fyllt 85 år ska garanteras plats i anpassat boende, exempelvis trygghetsboende, utan biståndsbedömning.

  Företagarvänligt

  Vårt framgångsrika näringsliv är en förutsättning för att kunna forma ett gott samhälle. Att leda företagarvänligt innebär att det ska vara lätt att starta och driva företag.

  • Det ska inte finnas en massa onödiga regler och andra hinder.
  • Det ska vara lätt att rekrytera och studera.
  • Kommun och polis ska samarbeta för att trycka tillbaka vardagsbrottsligheten, som alltför ofta drabbar företagare. Det är just vardagsbrotten som oroar kommunens företagare mest enligt en färsk undersökning. Därför fortsätter vi att utveckla satsningen på kommunens trygghets- och säkerhetsenhet och det lokala brottsförebyggande rådet.
  • Allt detta hittar vi i Alliansens budgetförslag och vi kristdemokrater ser gärna mer av entreprenörskap både i grundskolan och på gymnasiet för att träna nya företagare.

  Avrundning

  Utöver allt detta finns det även utrymme för massiva investeringar i skolor, förskolor, idrottshallar, allsvensk fotbollsarena och en ny viadukt i Värnamo centrum! Det är följden av ett ansvarsfullt ledarskap och mänsklig tillväxt som ger en trygg ekonomi

  Allt detta inkluderar hela Värnamo kommun – vårt hjärtland. Det är därför vi fortsätter att skapa dialogytor med våra kommunmedlemmar – landsbygdsdialoger och medborgardialoger. Det är så vi når målet att Hela Värnamo ska fungera.

  För detta behöver vi engagerade och motiverade medarbetare som har möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Därför handlar den största posten i vår budget just om satsningar på personalen. I Värnamo kommun ska man kunna gå till jobbet och både veta och känna att man har En värdefull arbetsdag.

  Det är så här vi når kommunens vision om att vara Den mänskliga tillväxtkommunen!
  Det är så här vi fortsätter att växa till 40000 invånare år 2035!

  Innan jag avslutar vill jag redan nu passa på att önska alla en riktigt härlig och avkopplande sommar och så möts vi här utvilade och med många nya idéer för att göra en bra kommun ännu bättre efter sommaren.

  Jag yrkar bifall till Alliansens budgetförslag för ett ansvarsfullt ledarskap och en trygg ekonomi.
  Det är så vi får saker på plats!

  Tack för ordet!

  Håkan Johansson
  Gruppledare, Kristdemokraterna Värnamo