• Mia och Arnold toppar regionlistan

  Mia och Arnold toppar regionlistan.

  Mia och Arnold toppar regionlistan för valkrets GGVV. I dag presenterar Kristdemokraternas nomineringskommitté för Jönköpings län sitt förslag på listor för regionens tre valkretsar. Mia Frisk, Tenhult, och Arnold Carlzon, Svensbygd, kommer att stå på första och andra plats på Kristdemokraternas regionvalsedel i valet 2022 om partidistriktsårsmötet den 27 november går på kommitténs linje.


  Mia och Arnold toppar regionlistan

  Kristdemokraternas nomineringskommitté för Jönköpings län presenterar idag förslag på listor för regionens tre valkretsar. Samtliga tre listor föreslås toppas av Mia Frisk.

  Mia Frisk är Kristdemokraternas förstanamn

  – Vi är glada att få presentera listor. Alla tre listor toppas av regionstyrelsens ordförande Mia Frisk. Mia har bidragit till att utveckla Jönköpings län som ett attraktivt län med en hälso- och sjukvård i topp. Som regionstyrelseordförande har hon haft förtroendet att axla den regionala ledartröjan för länets bästa både regionalt och nationellt, och lett den styrande 6-partikoalitionen. Mias hjärtefrågor är barn och ungas psykiska hälsa, värdig vård i livets slutskede och att de äldre får en sammanhållen vård och omsorg, säger Erik Arnalid som är nomineringskommitténs ordförande och fortsätter.

  – Vårt uppdrag har varit att skapa listor som kommer attrahera nuvarande och blivande väljare och därmed möjliggöra bästa möjliga valresultat samt att skapa ett team som under kommande mandatperiod gör sitt bästa för att Jönköpings län ska vara den bästa platsen att växa upp, leva och verka i.

  Kommittén har under ett år arbetat aktivt med en öppen nomineringsprocess där medlemmar har fått föreslå personer som skulle kunna representera Kristdemokraterna i de allmänna valen. Förslagen skickas nu ut till partiavdelningarnas ombud som sedan beslutar om listorna på nomineringsstämman den 27 november.

  Mia och Arnold toppar listan för GGVV

  – Mia och Arnold toppar regionlistan för valkrets GGVV. Vi föreslår Arnold Carlzon på plats nr 2. Arnold grundar sitt engagemang framför allt i en övertygelse om att det alltid finns möjligheter till förändring och förbättring. I regionpolitiken engagerar han sig gärna i utvecklingen av regionen, inte minst när det handlar om hållbarhetsfrågor, kollektivtrafik samt infrastruktur av olika slag. Han är idag ledamot i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

  Listorna är skapade för att spegla hela länet gällande bakgrund, ålder och erfarenheter.

  – Vi är glada att presentera kandidater med spridning över hela länet, med erfarenheter så väl inom hälso- och sjukvård samt övriga delar av regionens ansvarsområden avslutar Erik Arnalid ordförande i nomineringskommittén.

  Nomineringskommitténs förslag på valkretsarnas listor med plats 1-10 finner ni här:
  20211115_Regionval_listforslag.