Gör det enklare att bygga

Idag tar det alltför lång tid från idé till färdigställt hus. Detta fördyrar och spär på bostadsbristen. Bland våra regelförenklingsförslag finns

  • begränsa överklagandemöjligheterna
  • privat initiativrätt
  • omreglera lantmäteriet och digitalisera planarbetesförutsättningarna

Fler ska kunna äga sina hem

Det ska vara möjligt att ta steget till den ägda bostadsmarknaden. Med inspiration från egnahemsbostäderna vill vi att folk med vanliga inkomster ska kunna bygga hem genom att

  • inför startlån och avdragsgillt bosparande
  • förändra reglerna för tomträtter

Marknadshyror eller inte?

Hyresrätten behöver göras den mer attraktiv att investera i för att främja bostadsbyggande. KD säger:

  • NEJ till marknadshyror
  • JA till fri hyressättning i nyproduktion
  • Besittningsskyddet ska vara starkt och indexeringen av hyran förutsägbar över tid

Att ha någonstans att bo är ett grundläggande behov hos människan. Stat och kommun måste därför trygga bostadsförsörjningen åt alla, i olika åldrar och med olika sociala och ekonomiska förutsättningar. Inte minst för barn och unga är en god boendemiljö av största vikt.

Människans närmiljö är av stor vikt för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. En trygg och estetiskt tilltalande närmiljö är viktig för att vi ska må väl och utvecklas i positiv riktning. Ett samhällsbyggande utifrån en kristdemokratisk värdegrund innebär att planera för trygga och vackra miljöer där invånarna själva tar aktiv del i beslutsprocessen och känner sig delaktiga i skapandet av sina närmiljöer.

Värdefulla kultur- och naturmiljöer ska hanteras varsamt så att de på bästa sätt bevaras för framtiden, men ett riksintressesystem och strandskyddsregler får inte skapa onödiga hinder för bostadsbyggande och människors möjlighet att nyttja sin egendom. Strandskyddsregler ska tillämpas lika där förutsättningarna är lika.

En god fysisk uppväxtmiljö bör betonas som viktig faktor inom bostadspolitiken. En bra bostad och en god närmiljö är av grundläggande betydelse för välfärden. Boendet ska underlätta gemenskap och ett aktivt vardagsliv. Kommunerna ska ha det sociala ansvaret för att trygga bostadsförsörjningen för sina invånare. Krångel och onödiga regler får inte stå i vägen för en kommun att leva upp till sitt ansvar eller för enskildas möjligheter att utveckla sitt boende.

Inomhusmiljön behöver särskilt uppmärksammas i offentliga lokaler som skolor och gruppboenden men också i egna hem och hyresbostäder ge dem som så önskar möjlighet att äga sin bostad.

/Några stycken ur Kristdemokraternas principprogram – 4.4. Boende och samhällsbyggand ss. 100-104.

Senaste inläggen om bostad:

För samtliga inlägg om bostad, se här


Politikområden

Barn och unga Bostad Digitalisering
Ekonomi/skatter Etik och jämlikhet Infrastruktur
Kollektivtrafik Kultur Landsbygd
Ledning/styrning Migration Miljö och energi
Näringsliv/arbete Personal Samverkan
Trygghet Utbildning Äldre
Hälso- och sjukvård
Folkhälsa Primärvård Specialistvård
Recept/läkemedel Tandvård Vårdval

Följ oss gärna på Facebook.