• Underlätta ägandet av bostäder

  Att vi nu befinner oss i den största migrationskrisen sedan andra världskriget är ett tragiskt faktum som har skapat oändligt med lidande för människor, och som naturligtvis har upptagit majoriteten av nyhetssändningar och debatter det senaste året vilket medför att andra högst relevanta frågor inte får det spelrum som skulle ha getts i normala förhållanden.

  Sverige står inför en utmaning, vissa kallar det ett problem, och vissa kallar det en pågående kris, jag talar om bostadsbristen. Bristen på bostäder driver upp priser, belåningsgrader, och skuldsättning i lavinartad fart samtidigt som andra inte ens hittar en bostad att hyra, ibland inte ens i andra hand. Det försvårar också för den svenska ekonomin eftersom många rekryteringar misslyckas på grund av att det inte finns bostäder, och att studenter inte kan tacka ja till studieplatser när boende saknas.

  Senast Sverige skulle bygga bort en bostadskris blev resultatet det vi i dag kallar miljonprogrammen, som tyvärr till stora delar har eftersatt underhåll och blivit utanförskapsområden med hög arbetslöshet.

  Det många inte kommer ihåg är att under denna period var det ungefär en tredjedel av det totala antalet bostäder som var hyresrätter i dessa höghusområden, en stor del av den resterande delen var villor och andra bostäder. Skillnaden mellan dessa typer är i dag uppenbar, de områden som består av ägda bostäder är inte i behov av underhåll och är välmående.

  Varför? Därför att när en människa äger någonting tenderar hon att ta ansvar för det, detta sträcker sig till ansvar för miljön, medmänniskor, och sig själv. Och motsatsen tenderar att vara sann för hyresrätter, att ha något till låns innebär för de flesta ett statiskt läge där det inte finns incentiv för att sköta om bostaden och dess närliggande miljö i den utsträckning man skulle ha gjort om man ägt den.

  Att äga sin bostad innebär att man blir tvungen att förvalta sin egendom för att inte förlora värde, och man tenderar att ta större ansvar för den gemensamma miljön. Att äga sin bostad ger också lägst bostadskostnader över tid och det kräver att människor tar ansvar för sin ekonomi och sparar vilket bidrar till att skapa ett robust och bra samhälle där människor står på egna ben. Vi kristdemokrater bygger vår politik på vad vi kallar förvaltarskapstanken, för att vi tror att samhället blir bättre när människor tar ansvar för sig själva.

  Att det nu i bostadsdebatten ensidigt handlar om att få fram billiga hyresrätter, som allt som oftast är dyrare för den enskilde än att bo i än i en ägd bostad är ett problem. Vi måste underlätta inträdet till eget ägande, även för dem med lite kapital som till exempel nyanlända som etablerar sig och unga människor. Bosparande, startlån, ägarlägenheter, ökad tillgång till mark etcetera är bara några förslag som kan göra detta möjligt.

  ”Vi måste underlätta inträdet till eget ägande, även för dem med lite kapital som till exempel nyanlända och unga människor.”
  ”Att äga sin bostad innebär att man blir tvungen att förvalta sin egendom för att inte förlora värde, och man tenderar att ta större ansvar för den gemensamma miljön”.

  Liza-Maria Norlin (KD) Gruppledare | Robin Håkansson (KDU) Vice ordförande


  Bostad · Migration | arbetslöshet · bostadsbrist · bostadsrätt · bosparande · hyresrätt · Liza-Maria Norlin · miljonprogrammet · Robin Håkansson · startlån · ägarlägenhet