Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården

De sköraste patienterna i Stockholms län får vänta än längre på en bättre fungerande vårdprocess eftersom landstinget och kommunerna ännu inte har lyckats enas om de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. Att låta politisk prestige, revirtänk eller millimeterrättvisa fälla en reform som skulle förbättra vården av länets sjukaste är ovärdigt.

Läs mer

Drottning Silvia besökte Skoga vård- och omsorgsboende

Solna stad har Silviacertifierat alla sina demensboenden. På grund av detta gjorde Drottning Silvia i dag ett studiebesök på Skoga vård- och omsorgsboende, där hon fick möjlighet att studera hur personalen arbetar med personer med demens. Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i omvårdnadsnämnden, talade och visade Drottningen verksamheten.

  Läs mer