• VÅRT VALLÖFTE OM UTEAVDELNINGAR PÅ HANINGES FÖRSKOLOR BLIR VERKLIGHET

  Grund-och förskolenämnden i Haninge ska den 20 september besluta om att införa uteavdelningar på kommunens förskolor i områdena Haga/ Gudö, Västerhaninge Norra samt Skärgården (Dalarö förskola) med verksamhetsstart april 2018. (mer …)

 • Socialdemokraterna röstade nej till att kartlägga hedersrelaterat våld i Haninge

  På dagens kommunstyrelsesammanträde behandlades Kristdemokraternas motion om att kartlägga det hedersrelaterade våldet i Haninges alla årskurser i skolan. (mer …)

 • Granskning av Haninges skolor visar på stora brister

  Företaget Public Partner fick i uppdrag 2016 att göra en genomlysning av grund-och förskolenämndens verksamheter som kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 28 augusti. (mer …)

 • Höstupptakt Kristdemkraterna Haninge: Nästa valrörelse börjar nu

  Kristdemokraterna i Haninge rivstartar höstens politiska arbete med att ha höstupptakt måndag den 21 augusti kl 17.30 utanför Pressbyrån vid Handens pendeltågstation. (mer …)

 • Rätt till heltid på förskolan är en felprioritering

  På dagens sammanträde i grund-och förskolenämnden behandlades Kristdemokraternas och Moderaternas motion om att införa 25 timmar förskola i veckan för barn med föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga, istället för 30 timmar som reglerna är idag. (mer …)

 • KD budget: Ökad trygghet för alla i Haninge

  Idag behandlas Kristdemokraternas budgetförslag, ’’Ökad trygghet för alla i Haninge’’ på dagens budgetfullmäktige. Vår budget innehåller tydliga satsningar på skola, äldreomsorg och att den fysiska tryggheten i kommunen ska öka. (mer …)

 • Satsning på mer på idrott och upprustning av skolgårdarna i Haninge

  Kristdemokraterna föreslår på dagens sammanträde i grund-och förskolenämnden en riktad satsning på 3 miljoner kr för inköp lekmaterial och upprustning av skolgårdarna i syfte för att stimulera till utökad rörelse i Haninges skolor. (mer …)

 • Sviket vallöfte från Socialdemokraterna om minskade barngrupper

  Skolverket har nu släppt sin senaste statistik som visar hur stora barngruppsstorlekarna i landets förskolor har varit under år 2016. Inte sedan år 1992 har barngrupperna i förskolan varit så små som nu bland Sveriges kommuner.  I Haninge ser vi däremot att utvecklingen går åt motsatt riktning med fortsatt stora barngrupper.  (mer …)

 • Inrätta ett pris för personer som har agerat med civilkurage

  På kommunstyrelsesammanträdet hade Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna ett eget förslag  som handlade om att personer som har agerat med civilkurage ska tilldelas ett pris av  kommunen.  Kommunstyrelsen beslutade enigt att ärendet skulle tas in till beredning. (mer …)

 • KD sätter agendan på kvällens kommunfullmäktige

   

  På kvällens kommunfullmäktigesammanträde är det ett flertal kristdemokratiska motioner som kommer att behandlas. (mer …)