• VÅRDSERVICETEAM INFÖRS I HANINGE

  Äldrenämnden ska den 19 december besluta om att införa vårdserviceteam inom äldreomsorgen i Haninge på initiativ från Kristdemokraterna. (mer …)

 • SOCIALDEMOKRATERNA RÖSTADE NEJ TILL CIVILKURAGEPRIS

  I måndags behandlade kommunstyrelsen i Haninge ett ledamotsiniativ från Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna där vi föreslog att det ska införas pris för personer som har agerat med civilkurage. (mer …)

 • KD: UTRED FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT BYGGA ETT NYTT SJUKHUS I HANINGE

  I tisdags beslutade Hälso-och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting att ta fram en framtidsplan för hur vården ska utformas i Stockholms län med sikte på år 2040. I denna framtidsplan ska man b.la utreda kompetensförsörjning inom vården, behovet av fler vårdplatser och placering av ett nytt bassjukhus. (mer …)

 • Det ska löna sig att arbeta !

  Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar ...

 • KD SEGER: HEDERSRELATERAT VÅLD SKA KARTLÄGGAS I HANINGE

  Under gårdagens kommunfullmäktige behandlades Kristdemokraternas motion om att kartlägga det hedersrelaterade våldet.  Alla partier valde att stödja Kristdemokraternas förslag om att kartlägga det hedersrelaterade våldet.  (mer …)

 • FÖRSLAG FRÅN KD: INFÖR NATTIS I HEMMET

  – Jag tycker att det är djupt beklagligt att Socialdemokraterna inte vill möjliggöra för familjer att kunna ha ”nattis” i hemmet utan endast ha ”nattis” på förskola. Jag kan inte förstå varför Socialdemokraterna inte vill låta barn få sova i sin egna säng på natten och samtidigt försvåra livspusslet för Haninges familjer,  säger Martin Strömvall (KD) (mer …)

 • KD SÄGER NEJ TILL HÖJD TRÄNGSELSKATT

  I måndags behandlade kommunstyrelsen i Haninge ett ärende där Trafikverket har utrett olika förändringar av trängselskattesystemet i Stockholm. (mer …)

 • TVÄRVÄNDNING: HEDERSRELATERAT VÅLD PÅ VÄG ATT KARTLÄGGAS

  Kristdemokraterna har för ett år sedan lämnat in en motion till Haninges kommunfullmäktige om att kartlägga det hedersrelaterade våldet i Haninge. Vi har tidigare skrivit på vår hemsida att S, C och MP har röstat nej i kommunstyrelsen till vårt förslag kring att göra en kartläggning.  (mer …)

 • KD RÖSTAR NEJ TILL PLAN MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

  Idag ska kommunstyrelsen behandla kommunledningens förslag på handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Kristdemokraterna har under två års tid efterfrågat en strategi mot våldsbejakande extremism. (mer …)

 • KD TAR INITIATIV – PLACERA AMBULANSHELIKOPTERN I HANINGE

  Kommunstyrelsen i Haninge ska den 25 september besluta om att kommunen ska inleda samtal med Stockholms läns landsting om att placera ambulanshelikoptern i Haninge. (mer …)