• Fler ska kunna äga sitt boende

  Under kommunfullmäktige den 24 oktober beslutades det att äntligen sälja Kyrkskolan till Hässlehem. Ärendet har varit långdraget vilket är olyckligt eftersom fastigheterna är utmärkta för att renoveras till nya bostäder, något som Hässleholm är i stort behov av.

  En debatt som uppstod under sammanträdet var huruvida vi som försäljare bör uppmana det kommunala fastighetsbolaget till en typ av boendeform i husen. Vi från majoriteten är av den uppfattningen, att skrivelsen om vilken upplåtelseform Hässlehem bör använda är högst lämplig för att visa en viljeinriktning.

  Både på gott och ont har det byggts hyresrätter i Hässleholm. Just flexibiliteten och att snabbt kunna byta boende är en stor fördel med att bo i en hyresrätt. Däremot är det sällan lönsamt att under en längre tid bo i den typen av upplåtselform. Bostadsrätter innebär ofta en lägre kostnad på såväl totalen som varje månad. Under 2021 redovisade SCB ganska intressanta siffror hur den genomsnittliga kostnaden för nybyggda hyresrätter, kontra bostadsrätter i kommuner med mindre än 75 000 invånare såg ut. En hyresrätt om 70 kvadratmeter kostade genomsnittligen 9300 kronor, medan en bostadsrätt landade på 5600 kronor. Räknar du därtill in amorteringen på lånet (vilket är en form av sparande) jämnar kostnaden ut sig något och landar på 8200 kr. Utan att ta hänsyn till värdeökningen för det egenägda boendet – är det fortfarande billigare att äga sin egen bostad.

  Det måste vara politikens ambition att så många som möjligt ska ges en chans att äga sitt boende. Trots det finns där utmaningar att ta sig in på bostadsmarknaden, inte minst vad gäller kontantinsatsen och möjligheterna att spara till den. Därför är det hoppfullt att alla partier i den nya borgerliga regeringen, med nära samarbete med Sverigedemokraterna, vill möjliggöra enklare vägar att finansiera insatsen.

  Tillbaka till Hässleholm och sakfrågan så är vi glada och stolta över att Kyrkskolan nu kommer att få nytt ljus och värme. Vi är övertygade om att Hässlehem kommer att göra ett bra jobb med att skapa nya bostäder, oavsett upplåtelseform. För i slutändan är det oerhört viktigt att hässleholmarna inte bara ser hur nya byggnader tar form, utan även att de äldre och historiska byggnaderna förvaltas på ett bra och nytänkande sätt.

  Ulf Berggren (SD), gruppledare och vice ordförande i Tekniska nämnden för Sverigedemokraterna i Hässleholm

  Simon Berneblad (KD), vice gruppledare och ledamot i Tekniska nämnden för Kristdemokraterna i Hässleholm