• Snart är det val – 2014

  Genom att rösta är du med och bestämmer vilken politik som ska föras i Hässleholms kommun. Din röst är viktig för kommunens framtid.

  Vi kristdemokrater vill ha en levande kommun. Vi vill arbeta för långsiktiga lösningar och en hållbar kommunal ekonomi. För oss är det viktigt med en bred politisk samverkan i stora och viktiga investeringar. De som arbetar med att verkställa besluten ska kunna känna sig trygga i sitt arbete, pengar och tid som läggs ska inte vara i onödan utan leda till resultat.

  Vi vill använda kommunens resurser på ett effektivt sätt, det kan bla handla om att uppmuntra nya idéer inom näringslivet, underlätta för företag och entreprenörskap.

  Mångfald och alla människors lika värde är viktigt för oss. Det betyder tex att vi vill ha fokus på barnperspektivet utifrån barnkonventionen. Barnens bästa är nummer 1. Fritidssysselsättningar i föreningar ska vara möjligt för alla både inom kultur och idrott, tillgänglighet för alla.

  De boende i kommunen har olika behov när det gäller boende. Vi kristdemokrater vill arbeta för långsiktig planering för olika typer av boende, behoven ska styra. Därför vill vi upprätta en bostadsförsörjningsplan, den ska ta hänsyn till alla, studenter, ensamstående, familjer, och äldre. Man ska inte behöva lämna den ort man bott i hela sitt liv pga att det inte finns lämpliga bostäder.

  Valfrihet för familjer är viktigt för oss, man ska kunna välja barnomsorg och skola. I förskola och skola ska varje barn ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. De ska kunna känna trygghet, vi kräver nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling.

  Det är inte pengarna som ska få styra när det gäller tex gruppstorlekarna i förskolan, när det gäller resurser till skolan eller äldreomsorgen. Oavsett om de äldre bor hemma eller i boende ska behoven styra.

  Vi Kristdemokrater vill värna de mjuka frågorna, därför behövs fler kvinnor i politiken.

  Eva-Marie Lidén, Gunnel Gustavsson, Maria Tennevi, Gunnel Brännström Fullmäktigekandidater för KD