• Initiativärende: Stötta föreningslivet under en tuff tid!

  Hässleholm är en föreningstät kommun och Hässleholms förtroendevalda har tidigare pratat om vikten att främja föreningslivet, både för deras arbete gentemot unga men också för hur de skapar liv i stad och bygd. Nu står en av kommunens mest framgångsrika föreningar inför ett svårt vägval, växla upp eller komma efter. Vittsjö GIK har en viktig funktion i att skapa liv på landsbygden och motivera framförallt unga tjejer att engagera sig i svensk fotboll.

  Vittsjö spelar i Sveriges högsta liga, Damallsvenskan som trots sin höga status fortfarande inte konkurrerar på lika villkor som Herrallsvenskan. Den tuffa ekonomin som råder påverkar alla och vi kommer se ett ökat inflöde av föreningar som kommer få växla ner eller anpassa sin verksamhet, men för Vittsjö hade ett sådant arbete medfört stora konsekvenser som på sikt kan leda till att de tappar sin position som allsvenskt fotbollslag. Föreningen ber nu om all hjälp de kan få för att klara sig igenom den tuffa situation som råder. Detta vore olyckligt för inte minst alla de unga tjejer som inspireras av deras verksamhet, men även Hässleholm som stort. Samtidigt vore det en typ av kapitalförstöring när kommunen investerat en stor mängd pengar i såväl arena, som sponsring att inte hjälpa till med en förhållandevis liten insats vid ett engångstillfälle.

  Med anledning av detta yrkar Kristdemokraterna:

  • Att kommunstyrelsen får i uppgift att bereda möjligheten att ge ett engångsbidrag i skälig storlek till Vittsjö GIK innan årets slut.

  Christer Caesar (KD)

  Ledamot i kommunstyrelsen