• KD: Involvera hässleholmarna mera – inför en skönhetsjury

  Inte för allt så längesedan skrev vi Kristdemokrater tillsammans med Moderaterna om huruvida Hässleholm behöver en arkitekturpolicy, för att stärka såväl stadsbilden som tjänstemän och byggherrars möjlighet att forma en vacker stad.Något som utelämnas idag och med ett sådant förslag är medborgarnas möjligheter att utöver i samrådsprocessen lämna synpunkter på den framtida byggnationen. Att Hässleholm har blivit utsedd till topp tre fulaste städerna i Sverige är ett underbetyg för vår i annat fantastiska Göingemetropol. När sådana utmärkelser tilldelas samtidigt som våra kommuninvånare, utan politiskt engagemang, allt oftare uttrycker sin frustration över att staden utvecklas i en riktning som de inte känner sig bekväma med, då måste politiken agera.

  Därför ser vi potential att efter valet införa en skönhetsjury när det kommer till den centrumnära bebyggelsen. Detta är ett viktigt steg för att låta medborgarna bli ytterligare involverade i Hässleholms framtid.

  Juryn bör vara bestående av ett dussintals invånare från olika socioekonomiska bakgrunder. Det är svårt att avgöra vad som objektivt är vackert. Likt våra partikamrater i Stockholm ser vi att denna jury ska vara tillsatt efter en årligt återkommande ansökningsprocess. Likt ett konstverk är det alltid upp till betraktaren. Juryn bör därför vara bestående av ett dussintals invånare från olika socioekonomiska bakgrunder. Syftet med juryn blir att yttra sig med jämna mellanrum, i de satsningar som är av betydande förändringar i stadsmiljön. På detta sätt kan vi på riktigt öka medborgarinflytandet i vår kommun.

  De ideologiska övertygelserna som både byggherrar, politiker och tjänstemän har, trumfas av vanligt folks vilja att förbättra sin närhet. Med detta i åtanke är det viktigt att juryn får ett fåtal alternativ, för att i varje enskilt fall vara med och påverka gestaltningen. Vi har ett ansvar att fånga upp alla medborgares röster. I en kommun som vår, där viljestyrkan är stark och ytan stor så måste vi hitta nya kreativa sätt att fånga upp folkets röster.

  Simon Berneblad (KD), #2 plats på Kristdemokraternas lista i valet till kommunfullmäktige.

  André Lådö (KD), #5 plats på Kristdemokraternas lista i valet till kommunfullmäktige.

  Text har publicerats hos Norra Skåne 8/9 – 2022