• ”Regeringens miljonsvek mot sina kommuner”

  I tidningen Norra Skåne, 161018, skriver Robin Gustavsson och Tomas Ander följande insändare.


  Regeringen dumpar sina kostnader på kommunerna

  –Hässleholms kommun kan komma att förlorar upp till 20 miljoner kr.

  Ännu en gång förändrar regeringen spelreglerna och skjuter över kostnaderna för flyktingmottagandet till kommunerna.

  Först inför man ett obligatoriskt krav för alla kommuner att ta emot ensamkommande flyktingbarn och ”kryddar” erbjudandet med ekonomisk kompensation. När man väl lyckats med den uppgiften skär man ner på ersättningsnivåerna.

  Förslaget från regeringen, som skall genomföras vid halvårsskiftet 2017, innebär sänkt ersättning från 1 900 kronor till 1 350 kronor per dygn för barn i åldrarna 8 till 17 år och från 1 900 kronor till 750 kronor per dygn för unga mellan 18 och 20 år. Hässleholms kommun beräknas ha c:a 200 mottagna ensamkommande flyktingbarn nästa år. Regeringens förslag innebär då att vår kommun kommer få sänkt bidrag för dessa ungdomar på ca 20 miljoner kronor/år de närmaste åren!

  Att sänka ersättningen så drastiskt försämrar givetvis förutsättningarna för kommunernas mottagande. Regeringen sviker kommuner som Hässleholm som tagit ansvar i flyktingmottagandet och gör det uppenbart svårare att erbjuda en bra start på ett nytt liv i Sverige.

  I dag bor de flesta ensamkommande flyktingbarnen i familjehem eller i s.k HVB-hem, där man har bemanning dygnet runt. Personalen på hemmen stöttar med skolarbete och vardagliga sysslor som matlagning och fritidsaktiviteter, de guidar till sjukvård, jobbsökande och annat nödvändigt vilket är en förutsättning för att anpassa sig till ett nytt och fungerande liv i Sverige. Helt enkelt en fostran som de flesta andra barn får i vårt land.

  Nu vill regeringen tvinga kommunerna, för att få ner kostnaderna, att införa en ny form av enklare boende, så kallat stödboende, där barnen i större utsträckning ska få klara sig på egen hand med betydligt mindre personal. Men det kan knappast vara förenligt med barnkonventionen att låta minderåriga klara sig på egen hand med minimal vuxennärvaro, på det sätt som regeringen nu föreslår. Det tillåts inte för andra barn. Risken är uppenbar att betydligt fler av de ensamkommande barnen kommer att klara sig sämre, integreras sämre med ökat utanförskap och framtida problem som följd.

  Kristdemokraterna i Hässleholm anser inte att vi kan låta regeringens förslag gå ut över kommunens kärnverksamheter som skola, vård och omsorg. Kvaliteten i dessa kommunala verksamheter ska inte få ställas mot ett statligt ansvar för flyktingmottagandet.

  Regeringen bör därför snarast backa från denna nerdragning och istället hjälpa – och inte stjälpa – kommunerna i deras ambition att ge barnen en så bra start i livet som möjligt.

  Robin Gustavsson och Tomas Ander, Kristdemokraterna Hässleholm

  skarmavbild-2016-10-18-kl-18-47-09