• Fråga till Stefan Larsson (M) om hur kommunen hanterar privata företag!

  Fråga till Stefan Larsson (M) i egenskap av ordf. för BUN:

  Vid senaste sammanträdet i Barn- och utbildningsnämnden kom ett ärende om Avtal för Citronfjärilen AB nattomsorg upp, utan att vara med på dagordningen. Nämnden godkände att ärendet skulle få behandlas. Det fanns dock inget underlag distribuerat förrän mot slutet av sammanträdet, varför ledamöterna inte hade någon rimlig chans att sätta sig in i avtalet och inte heller jämföra det med tidigare slutet avtal.

  Min fråga till Stefan Larsson blir därför:

  • Varför fick ledamöterna inte något underlag i förväg, då det var klart flera dagar i förväg innan nämndens möte?
  • Varför finns ingen möjlighet till utökad ersättning i Avtalet med Citronfjärilen AB för barn med särskilda behov, när denna möjlighet finns i Grönängens Nattomsorg? Hur stämmer detta med likabehandlingsprincipen i kommunallagen?

  Stefan Svensson (KD)