• Motion: Inrätta en Äldre- och föreningslots.

  2024 måste bli året då föreningar tar ett kliv fram och blir en fortsatt viktig del av den svenska samhällsutvecklingen. Men för alla oss som redan är aktiva, vet vi också att uppstarts resan är utmanande och den administrativa bördan inledningsvis stor. Samma utmaningar inom administration drabbar också våra allt fler äldre, det kan vara allt från blanketter, till hemsidor eller bokningar som vid tillfällen kan bli övermäktigt. Bristen av vägledning slår dessutom hårdare mot de äldre som är ...

 • Initiativärende: Stötta föreningslivet under en tuff tid!

  Hässleholm är en föreningstät kommun och Hässleholms förtroendevalda har tidigare pratat om vikten att främja föreningslivet, både för deras arbete gentemot unga men också för hur de skapar liv i stad och bygd. Nu står en av kommunens mest framgångsrika föreningar inför ett svårt vägval, växla upp eller komma efter. Vittsjö GIK har en viktig funktion i att skapa liv på landsbygden och motivera framförallt unga tjejer att engagera sig i svensk fotboll.

  Vittsjö spelar i Sveriges högsta l...

 • KD Budget 2023: Med sikte på 2043

  Kristdemokraternas budget – med sikte på 2043 släpptes igår. Det är en historisk händelse, eftersom det är vår absolut första egna budget någonsin. Vi tror på en borgerlig framtid i Hässleholm där ekonomin är i balans, med nuvarande lånehysteri från minoriteten kommer kommunen dessvärre belåna framtidens unga. Så vill vi inte ha det, delar av våra tankar och idéer är nämligen: • Förstärkta resurser på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för att förbereda kommunen inför att konjunk...
 • KD: Tänd Ackumulatortankens lampor i Israels färger!

  Krigets fasor har återigen slagit rot. Den terrorklassade gruppen Hamas har utfört flertalet attacker riktade mot civila mål som resulterat i otaliga dödsfall. Hässleholms kommun visade tidigare i år stor solidaritet mot det ukrainska folket som ställdes inför samma urskillningslösa våld. Vi måste markera och återigen göra vad vi kan såväl solidariskt som politiskt och stå upp med Israels folk.

  Därför uppmanar Kristdemokraterna att Hässleholms kommunledning tillsammans med Hässleholm M...

 • KD Hässleholm presentera landsbygdsprogram

  Inledning:

  Hässleholms kommun är fantastisk. Det finns det mesta, för de flesta. Kommunen är till yta den största i Skåne och demografin är fördelad jämnt mellan centralorten Hässleholm, mindre byar och tätorter. Flera av dessa orter har en rik historia där olika utmaningar och förutsättningar har utvecklat platserna till en fröjdfull plats att leva på. Sedan 90-talet har flera av dessa orter sett en nedgång där Skåningen allt mer dragit sig från de mindre orterna till centralorten, trots att...

 • Underlätta för äldre och engagerade!

  Föreningsliv och engagemang är en viktig grundsten i att få ett starkt och stabilt samhälle. Ett naturligt samlingsställe för äldre och engagerade är fastigheten Nybyggaren 1 på Tingshusgatan 4, i folkmun känt som Senioren där flera föreningar, däribland Astma- och allergiföreningen, PRO och SPF huserar.

  Efter ombyggnationen på Järnvägsgatan tappade de engagerade i byggnaden sin parkeringsplats och avlastningsplats utanför Nybyggaren 1 som hade en viktig funktion för besökare och delta...

 • Glöm aldrig behovet av en vacker och tilltalande stad.

  I Göteborgs stad har politiken återtagit kontrollen över arkitekturen och utformningen av staden. De folkvalda har lagt en riktning för stadsbyggnaden som närmare hälften av alla svenskar vill ha, det vill säga en klassisk stil. Översiktsplanen, som har försenats i Hässleholms kommun, har i Göteborgs fall nyanserats och skrivelserna är formulerade att den övergripande inriktningen ska vara ”en bebyggelsestruktur med utgångspunkt i den traditionella kvartersstadens och trädgårdsstadens struktu...

 • Reservation: Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad, Hörnan 11

  Inom ekonomi pratas det ofta om att regler och modeller styr, avvikelser kan få stora konsekvenser för arbetet som helhet och hela funktionen faller samman om man godtyckligt ger och tar på känsla. Samma princip bör även appliceras inom stadsbyggnaden. Plan- och bygglagen är reglerad på ett sådant sätt att godtyckliga beslut inte ska kunna skada en stad eller ort som helhet. Utrymme för tolkning och flexibilitet finns och ska nyttjas varsamt, för oss Kristdemokrater är detta ärendet inte fall...

 • Rädda liv på arbetstid – donera blod!

  Region Skåne är alltid i behov av mer blod. Ofta faller tiderna att donera blod under arbetstid – detta påverkar enskildas möjligheter att aktivt donera blod.  I tider av kris måste reserverna fyllas och det är ett kollektivt ansvar. Olika incitament införs regelbundet för att öka blodkapacitet från regionens sida men det måste också finnas en insats från kommuner och civilsamhället. Utöver informationsansvar har vi även som arbetsgivare att underlätta för den som vill donera blod att o...

 • Trygghetscertifiera våra bostadsområden!

  Otryggheten har ökat i Hässleholm och Nordöstra Skåne. Sprängningar, skjutningar och allmänt våld har blivit mer påtagligt. Mycket av problemen grundar sig i utanförskap och fattigdom, för att lösa detta måste rätt insatser göras tidigt. Problemet är att under tiden det förebyggande arbetet, står ofta omkringboende fortsatt i utsatthet för oprovocerat våld mellan olika grupperingar. Det är inte rätt att laglydiga medborgare ska hamna i stridens hetta när kriminella gäng tar över gator och bos...