• Valmanifest 2022: Redo för framtidens Hässleholm!

  REDO FÖR FRAMTIDENS HÄSSLEHOLM!

  Valmanifest för Kristdemokraterna i Hässleholm 2022–2026

  Antaget av partiavdelningsstyrelsen 26/4 – 2022

  108 år som stad, nu är vi redo att lägga grunden för framtiden!

  Hässleholm har i närmare 108 år varit en framgångsrik stad för Skåne. En järnvägsmetropol vars syfte har varit avgörande för Skånes transportinfrastruktur. 2000-talets digitalisering och utveckling har påverkat många bruksorter i Skåne, inklusive Hässleholm. Nu ...

 • Valmanifest 2014: För ett tryggare och mänskligare Hässleholm.

  Vi Kristdemokrater står upp för ett tryggare och mänskligare Hässleholm.

  En långsiktig ekonomisk politik är avgörande för att vår välfärd ska fungera med en tillväxt som är hållbar över tid.

  Vi vill sätta fokus på folkhälsan och att människor ska känna sig trygga ute på gator och torg.

  Möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter skall understödjas genom tillgång till fritidsanläggningar och mötesplatser.

  Det behövs uppmuntran och stöd till ideella sektorn och des...