• Val 2014

   

  Vi Kristdemokrater står upp för ett tryggare och mänskligare Hässleholm.

  En långsiktig ekonomisk politik är avgörande för att vår välfärd ska fungera med en tillväxt som är hållbar över tid.

  Vi vill sätta fokus på folkhälsan och att människor ska känna sig trygga ute på gator och torg.

  Möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter skall understödjas genom tillgång till fritidsanläggningar och mötesplatser.

  Det behövs uppmuntran och stöd till i...