• Valmanifest 2022: Redo för framtidens Hässleholm!

  REDO FÖR FRAMTIDENS HÄSSLEHOLM!

  Valmanifest för Kristdemokraterna i Hässleholm 2022–2026

  Antaget av partiavdelningsstyrelsen 26/4 – 2022

  108 år som stad, nu är vi redo att lägga grunden för framtiden!

  Hässleholm har i närmare 108 år varit en framgångsrik stad för Skåne. En järnvägsmetropol vars syfte har varit avgörande för Skånes transportinfrastruktur. 2000-talets digitalisering och utveckling har påverkat många bruksorter i Skåne, inklusive Hässleholm. Nu ...

 • Var finns det plats för familjen i Miljöpartiets Hässleholm?

  När Miljöpartiet, med Dolores Öhman i spetsen proklamerar visionen om vilket Hässleholm som ska byggas efter valet den 11 september blir vi ”unga” rädda. Det är skrämmande hur Miljöpartistiska förespråkare, inte bara i Hässleholm, förskönar bilden av den förtätade, kompakta staden. Den fixeringen grönmålas av MPs förespråkare som är förda av tanken om att enkla lösningar är svaren på svåra problem. Förtätning anses vara den enda lösningen för att både kunna utveckla kommunen och v...

 • Brinner du för samma frågor som jag?

  Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism, frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

  Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en ...

 • Bättre för barn och familjer

  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

  Vi vill: • Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn. • Förbättra stöd...

 • Robin Gustavsson kommenterar den uppkomna situationen i Hässleholm

  Var står KD i den uppkomna situationen i Hässleholm? Den frågan har ställts och utan omsvep står vi stadigt i vår värdegrund. Vi vill arbeta långsiktigt, trovärdigt och resultatinriktat.

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 27 februari valdes Alliansens företrädare in på samtliga ordförandeposter efter att s-blocket avsagt sig sina. SD valdes in på 1:e v. och S-blocket på 2:e v. ordförande. S-blocket avstod att rösta för Alliansens ordförandeposter medan SD yrkade på att få ...

 • Referat från Kristdemokraterna Hässleholm årsmöte 2017

  Kristdemokraterna i Hässleholm höll sitt årsmöte 2017-02-15 i IOGT-NTO lokalen Hässleholm.

  Inbjudna var Stadsbyggnadskontoret med förvaltningschef Jan Karlsson, planchef Gertrud Richter och Fredrik Nilsson. Jan Karlsson informerade om förvaltningsövergripande verksamhet Gertrud om planarbetet som pågår för bl.a. stadsutveckling och Fredrik Nilsson gav en inblick i GIS/kartarbete och bostadsförsörjning. Sammantaget en mycket intressant information hur man arbetar med allt från planering...

 • Vitsippepriset

  Vitsippepriset 2012 delades ut till Mötesplats Ljungdala, Edina Burazerovic tog emot det och berättade om verksamheten där.  Arbetet med integrationsprojektet startade 2009, Den största utmaningen var att få människorna att skapa relationer. Den största målgruppen är ungdomar, men Mötesplatsen finns för alla åldrar. Olika dagar med olika inriktning på vuxna, ungdomar eller barn har man byggt upp. Det ska finnas något för alla.

  Killprojektet ”Din bror” där man arbetar med killgr...

 • Fullmäktige 25 februari

  Fullmäktigemötet den 25 februari gick i vad Kristdemokraterna hade önskat sig. Se insändare

  Svaret på interpellationen ställd av socialdemokraterna besvarades med behovet av en bättre samordning och samförstånd för Hässleholms bästa. Samtliga politiska företrädare utom SD valde att tala om framtida arbete och försöka lämna turbulenta förekomster bakom sig.

  Från Kristdemokraterna kan bara sägas att det blev en bra debatt med framtidstro. Vi har från vårt parti under lång tid fört...

 • Årsmötesreferat

  Referat från Kristdemokraternas Årsmöte 2013

   

  Kristdemokraterna i Hässleholm höll sitt årsmöte 2013-02-13, Ebenesersalen, Hässleholm.

   

  Vid mötet utdelades Kristdemokraternas Vitsippepris för år 2012, en tavla jämte diplom, till Mötesplats Ljungdala, mottagare var föreståndare Edina Burazerovic. Hon informerade om arbetet på Mötesplatsen som omfattar en mycket bred verksamhet.

  Priset hade följande motivering:

   

  ӁRETS VITSIPPEPRIS ...