• Underlätta för äldre och engagerade!

  Föreningsliv och engagemang är en viktig grundsten i att få ett starkt och stabilt samhälle. Ett naturligt samlingsställe för äldre och engagerade är fastigheten Nybyggaren 1 på Tingshusgatan 4, i folkmun känt som Senioren där flera föreningar, däribland Astma- och allergiföreningen, PRO och SPF huserar.

  Efter ombyggnationen på Järnvägsgatan tappade de engagerade i byggnaden sin parkeringsplats och avlastningsplats utanför Nybyggaren 1 som hade en viktig funktion för besökare och deltagare. Inte minst vid avlastning inför evenemang och aktiviteter för en åldrande eller utsatt grupp. Parkeringsfrågorna är ständigt diskuterade och emellertid kontroversiella, men att tillgodose föreningar, äldre och engagemang ett smidigt sätt att verka bör prioriteras.

  Med anledning av ovanstående föreslår Kristdemokraterna i Hässleholm:

  • Att tekniska förvaltningen får i uppdrag att upprätta en avlastningsplats i nära anslutning till Nybyggaren 1
  • Att ärendet samt den reserverade ytan ombesörjs skyndsamt

  Simon Berneblad
  Kristdemokraterna i Hässleholm