• Fler ska kunna äga sitt boende

  Under kommunfullmäktige den 24 oktober beslutades det att äntligen sälja Kyrkskolan till Hässlehem. Ärendet har varit långdraget vilket är olyckligt eftersom fastigheterna är utmärkta för att renoveras till nya bostäder, något som Hässleholm är i stort behov av.

  En debatt som uppstod under sammanträdet var huruvida vi som försäljare bör uppmana det kommunala fastighetsbolaget till en typ av boendeform i husen. Vi från majoriteten är av den uppfattningen, att skrivelsen om vilken upplåt...

 • KD: Involvera hässleholmarna mera – inför en skönhetsjury

  Inte för allt så längesedan skrev vi Kristdemokrater tillsammans med Moderaterna om huruvida Hässleholm behöver en arkitekturpolicy, för att stärka såväl stadsbilden som tjänstemän och byggherrars möjlighet att forma en vacker stad.Något som utelämnas idag och med ett sådant förslag är medborgarnas möjligheter att utöver i samrådsprocessen lämna synpunkter på den framtida byggnationen. Att Hässleholm har blivit utsedd till topp tre fulaste städerna i Sverige är ett underbetyg för vår i annat ...

 • Var finns det plats för familjen i Miljöpartiets Hässleholm?

  När Miljöpartiet, med Dolores Öhman i spetsen proklamerar visionen om vilket Hässleholm som ska byggas efter valet den 11 september blir vi ”unga” rädda. Det är skrämmande hur Miljöpartistiska förespråkare, inte bara i Hässleholm, förskönar bilden av den förtätade, kompakta staden. Den fixeringen grönmålas av MPs förespråkare som är förda av tanken om att enkla lösningar är svaren på svåra problem. Förtätning anses vara den enda lösningen för att både kunna utveckla kommunen och v...

 • ”Regeringens miljonsvek mot sina kommuner”

  I tidningen Norra Skåne, 161018, skriver Robin Gustavsson och Tomas Ander följande insändare.

  Regeringen dumpar sina kostnader på kommunerna

  –Hässleholms kommun kan komma att förlorar upp till 20 miljoner kr.

  Ännu en gång förändrar regeringen spelreglerna och skjuter över kostnaderna för flyktingmottagandet till kommunerna.

  Först inför man ett obligatoriskt krav för alla kommuner att ta emot ensamkommande flyktingbarn och ”kryddar” erbjudandet med ekonomisk kompe...

 • Snart är det val – 2014

  Genom att rösta är du med och bestämmer vilken politik som ska föras i Hässleholms kommun. Din röst är viktig för kommunens framtid.

  Vi kristdemokrater vill ha en levande kommun. Vi vill arbeta för långsiktiga lösningar och en hållbar kommunal ekonomi. För oss är det viktigt med en bred politisk samverkan i stora och viktiga investeringar. De som arbetar med att verkställa besluten ska kunna känna sig trygga i sitt arbete, pengar och tid som läggs ska inte vara i onödan utan leda till ...

 • Elevhälsogaranti för elevernas skull

  Den psykiska ohälsan bland ungdomar har försämrats under de senaste åren, en utveckling som vi måste ta på allvar.

  Skolan är barns och ungas arbetsplats och där måste det finnas möjlighet att tidigt få hjälp med ohälsoproblem. Elevhälsan har en viktig roll och ska fungera som elevers första linje till hälsovård.

  I den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 har en samlad elevhälsa införts med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt per...

 • Fler speciallärare på skolorna

  Elever med särskilda behov ska få hjälp av personal eller lärare med rätt kompetens, det anser vi Kristdemokrater. För att bättre hjälpa de elever som behöver särskilt stöd krävs fler lärare med specialpedagogisk kompetens.

  Det råder brist på specialpedagoger och speciallärare, många jobbar som speciallärare utan att ha examen. Skolans nya läroplan fr.o.m. 2011 lägger tydligare fokus på att eleverna ska uppnå kunskapsmålen, det kan ytterligare öka behovet av stöd till de elever som har...

 • Skolan

  Hässleholms kommun ska ha en hållbar ekonomi med en effektiv resursanvändning vilket är ett av åtta övergripande mål som fullmäktige beslutat om. Det innebär att vi skall arbeta med ”god ekonomisk hushållning”. I begreppet ligger såväl god ekonomi som en bra kvalitet på verksamheter. Underlag för styrning är omvärldsförändringar men också hur vår egen kommun skall ta sig an framtida förändringar och utmaningar.

  I diskussionerna om skolan, som särskilt aktualiserats den senaste tiden,  ...

 • Insändare

  Efter snart ett års ”medborgardialoger” i media där man vridit och vänt på det mesta som gjorts och som inte blivit gjort i Hässleholms kommun är det viktigt att fortlöpande lyssna av så väl de som syns och hörs som de som för sin talan lågmält. Det ankommer på oss politiker att arbeta för stabilitet genom politiska breda samförståndslösningar, framförallt i större investeringar. Projekt och arbete som planeras måste vara förutsägbara.

  Vi har som politiker ansvar mot kommuninvånarna oc...

 • Robin Gustavsson om barns otrygghet i Hässleholm

  Krafttag mot barns otrygghet i Hässleholm

  De flesta barn och unga har det bra, men det får aldrig innebära att vi blundar för alla dem som saknar trygghet!

  Förra året utförde Rädda barnen projektet Ung Röst. En enkät med frågor till barn och unga om deras situation genomfördes ibland annat Hässleholm. Bland svaren finns signaler vi måste ta till oss. I Hässleholm svarar t ex 15 procent att de oroar sig för att bli utsatta för våld från vuxna, 16 procent oroar sig för att bli dep...