• Fler speciallärare på skolorna

  Elever med särskilda behov ska få hjälp av personal eller lärare med rätt kompetens, det anser vi Kristdemokrater. För att bättre hjälpa de elever som behöver särskilt stöd krävs fler lärare med specialpedagogisk kompetens.

  Det råder brist på specialpedagoger och speciallärare, många jobbar som speciallärare utan att ha examen. Skolans nya läroplan fr.o.m. 2011 lägger tydligare fokus på att eleverna ska uppnå kunskapsmålen, det kan ytterligare öka behovet av stöd till de elever som har svårt att klara målen.

  På grund av kommande pensionsavgångar och den stora andelen obehöriga bland dem som arbetar med specialpedagogiskt stöd gör att prognosen för yrket specialpedagog/speciallärare visar en ökad brist de kommande åren. Tillgången på utbildade specialpedagoger och speciallärare i hela landet minskar fram till 2030 då den beräknas bli cirka 10 000–11 000 och efterfrågan närmare 20 000.

  Kristdemokraterna och allianspartierna återinförde speciallärarutbildningen 2008. För att möta behovet av speciallärare tillförs 3000 nya utbildningsplatser på speciallärarutbildningen med början 2015. Detta för att det inom en femårsperiod ska finnas ytterligare 3000 speciallärare. Vi kristdemokrater stöder utbyggnaden av speciallärarutbildningen men ser utmaningen att fylla utbildningsplatserna för att möta behovet på skolorna.

  För att möta dagens och framtidens behov av speciallärare även lokalt, bör kommunerna ta sitt ansvar och stimulera lärare till att vidareutbilda sig till speciallärare.

  För att detta viktiga påbörjade arbete ska kunna fortgå, behövs din röst i höst.

   

  Eva-Marie Lidén KD Hässleholm