• Rädda liv på arbetstid – donera blod!

  Region Skåne är alltid i behov av mer blod. Ofta faller tiderna att donera blod under arbetstid – detta påverkar enskildas möjligheter att aktivt donera blod.  I tider av kris måste reserverna fyllas och det är ett kollektivt ansvar. Olika incitament införs regelbundet för att öka blodkapacitet från regionens sida men det måste också finnas en insats från kommuner och civilsamhället. Utöver informationsansvar har vi även som arbetsgivare att underlätta för den som vill donera blod att också kunna göra det.

  Enligt Region Skånes blodgivarstatistik ger enbart 3688 blod i Hässleholms kommun, vi når inte ens upp till det angivna målet om antal bloddonationer. Givetvis har regionen sitt ansvar men det finns inget som säger att vi inte kan hjälpa till.

  Ett sätt att göra detta är att möjliggöra för kommunens anställda att kunna donera blod under arbetstid.  De anställda ska inte behöva drabbas ekonomiskt för att de väljer ge sitt blod och rädda liv. En av de vanligaste anledningarna att fler inte donerar blod är just tidsbrist och glömska, att kommunen blir en informant och sprider vikten av att de anställda stärker blodreserverna kan vara skillnaden mellan liv och död när en större olycka väl är framme.

  Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna därför att:

  • Hässleholm kommun möjliggör för att kommunanställda ska kunna donera blod under arbetstid. 

  Simon Berneblad (KD)
  Kristdemokraterna i Hässleholm

  Erika Heil Utbult (KD)
  Kristdemokraterna i Hässleholm