• Robin Gustavsson om barns otrygghet i Hässleholm

  Krafttag mot barns otrygghet i Hässleholm

  De flesta barn och unga har det bra, men det får aldrig innebära att vi blundar för alla dem som saknar trygghet!

  Förra året utförde Rädda barnen projektet Ung Röst. En enkät med frågor till barn och unga om deras situation genomfördes ibland annat Hässleholm. Bland svaren finns signaler vi måste ta till oss. I Hässleholm svarar t ex 15 procent att de oroar sig för att bli utsatta för våld från vuxna, 16 procent oroar sig för att bli deprimerade och 10 procent av flickorna respektive 6 procent av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna.

  Goda uppväxtvillkor är grunden för en tryggare framtid. Som kommun ska vi ständigt utveckla vårt sociala arbete, samtidigt som frivilligorganisationer, föräldrar och övriga medborgare tar sitt ansvar.

  I Hässleholm händer en del. Barnkonventionen har uppmärksammats på ett stort seminarium. Kunskapen om konventionen måste spridas bland såväl medarbetare som politiker. I kommunens mål säger vi nu att ett särskilt barnbokslut ska göras. Ett bra sätt för att synliggöra barn och ungas situation.

  Vi arbetar med att låta barn och unga komma till tals och möta deras behov på deras egna nivåer. Vårt samarbete i Barnahus är ett exempel där man på ett tryggt och rättssäkert sätt kan göra utredningar när barn har utsatts för våld eller övergrepp.

  Ett annat exempel är Maria Skåne Nordost, ett samarbetsprojekt som har sin mottagning i Hässleholm för ungdomar som söker hjälp mot missbruk.

  Som kristdemokrat vill jag att kommunen går vidare i arbetet för ett barnvänligare Hässleholm. Till exempel ska vi tillvarata regeringens satsning på en tillgänglig elevhälsa. Regeringen satsar 650 miljoner kronor för att barn ska kunna nå skolkurator eller skolsköterska. Hässleholm måste göra sin del för att ta del av satsningen. Vidare har Barnminister Maria Larsson nyligen presenterat förslag för starkare stöd och skydd för barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Förslaget innebär att barn som placeras i familjehem eller HVB ska ha en egen socialsekreterare, en för barnet känd person att vända sig till för stöd och skydd.

  Har du tips och idéer på hur vi kan göra Hässleholm barnvänligare – hör av dig till mig som ordförande i Socialnämnden! Jag ser fram emot att stärka insatserna för barn och unga i Hässleholm.

  Robin Gustavsson (KD)

  Ordförande i Socialnämnden