• Trygghetscertifiera våra bostadsområden!

  Otryggheten har ökat i Hässleholm och Nordöstra Skåne. Sprängningar, skjutningar och allmänt våld har blivit mer påtagligt. Mycket av problemen grundar sig i utanförskap och fattigdom, för att lösa detta måste rätt insatser göras tidigt. Problemet är att under tiden det förebyggande arbetet, står ofta omkringboende fortsatt i utsatthet för oprovocerat våld mellan olika grupperingar. Det är inte rätt att laglydiga medborgare ska hamna i stridens hetta när kriminella gäng tar över gator och bostadsområden. Polisen gör ett bra arbete med att säkra upp och regeringens krafttag mot organiserad brottslighet är positiv, men kommunen har också ett ansvar att hålla våra invånare trygga. Vi måste våga ta ett helhetsgrepp och hitta nya arbetsmetoder för att säkra våra bostadsområden. De Trygghetsvandring som görs är viktiga men sker för sällan och ofta försent, metoden har använts länge och problembilden har inte förändrats. Nya krafter och insikter behövs.

  Flera orter i Sverige har under några år med goda resultat arbetat med att trygghetscertifiera de kommunalägda bostadsområdena. Certifieringen sker genom att inomhus- och utomhusmiljöer kontrolleras för att hitta svaga punkter som bör förbättras. Belysning, låssystem, och inventering av källarförråd är några exempel på saker som inventeras och vid fel åtgärdas. Målet är att boendemiljön ska vara svår för kriminella att ockupera.

  Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar med ett effektivt nationellt koncept som heter BoTryggt2030 och det bygger på en övergripande kunskapsmodell och konkreta riktlinjer, där det presenteras brottsförebyggande och trygghetsskapande riktlinjer för nya och befintliga fysiska miljöer. Här är utformningen och förvaltningen av bland annat bostadsområdet i fokus. Stadsplaneringens utformning, funktioner, mix av människor och information är viktiga för att skapa goda förutsättningar för att tryggheten är med från start och inte blir en efterhandskonstruktion när problemen väl uppstår.

  Hässleholm har blivit en kommun där våra invånares trygghet måste vara i fokus. Projektet Botryggt2030 är en sund metod för att nå en trygg omgivning, samtidigt som stiftelsen Tryggare Sverige har den kunskapen och erfarenheten som behövs för att hitta nya lösningar på de problem vi besitter. Det är dags för Hässleholms kommun att söka ett samarbete för att få in nya krafter, kunskaper och fakta för att lösa problematiken. Tryggheten kan inte vänta.

  Kristdemokraterna i Hässleholm yrkar därför att kommunfullmäktige ska besluta:

  • Genomföra nödvändiga insatser för att kunna trygghetscertifiera våra bostadsområden i enlighet med projektet Botryggt2030.
  • Se över möjligheterna att samverka med Stiftelsen Tryggare Sverige för analyshjälp och utformning av en ny strategi för trygghetsskapande åtgärder i våra bostadsområden.

  Simon Berneblad (KD)

  Kristdemokraterna i Hässleholm

  Christer Caesar (KD)

  Kristdemokraterna i Hässleholm