• Respektera och förstå äldres behov av tempererat inneklimat.

  en äldre dam får hjälp med kudden bakom ryggen

  Sommaren har varit fantastisk för alla som gillar utevistelse värme och solsken. Men alla Järfällabor kan inte njuta av värmen exempelvis om du är äldre och bor i en varm lägenhet utan luftkonditionering. Äldre kan inte reglera värmen i kroppen på samma sätt som yngre och känner inte behovet av vätska lika tydligt. På våra äldreboenden arbetar personalen hårt för att förebygga värmeslag och vätskebrist men lidandet för de äldre kan förebyggas och personalen kan avlastas. På vårt initiativ har...

 • Att vara förälder är kanske den viktigaste livsuppgiften vi har. Ansvaret för ett barn och att vara förebild är inspirerande och utmanande. Kristdemokraternas barn och familjepolitik syftar till att underlätta för föräldrar att vara förälder. Med vår politik så skall inget barn i Järfälla begå brott eller använda droger. Kristdemokraternas förslag bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet men vi behöver ditt stöd för att varje Järfällabarn ges chansen till en bättre uppväxt.

  Varje barn...
 • Bygg med kvalitet – inte kvantitet

  Järfälla är kommunen vid Mälaren med lättillgänglig natur och levande kulturhistoria Våra kommundelar har unika värden som riskerar att gå förstöras om den nu gällande politiken får fortsätta en mandatperiod till. På Kvarnbackens historiska mark planeras bostäder, det sätter vi oss emot. KD vill bygga upp kvarnen och bevara kommunens största järnåldersgravfält. Vi bygger i första hand samhälle och i andra hand bostäder. Vi vill bygga seniorvänligt och med barnperspektiv. Rollatorvänligt till ...

 • KD är en hemförsäkring! Vi vägrar återinföra fastighetsskatten

  Det var KD som avskaffade fastighetsskatten i Sverige. Vi vägrar att återinföra den igen. Fastighetsskatten var alltid ett fuskbygge. Det var Sveriges mest hatade skatt för att den var godtycklig, gjorde det dyrare att bo för alla och för att den överbeskattade tillväxtregioner. Förre finansministern Anders Borg (M) vill återinföra den. Tidigare partiledaren Bo Lundgren (M) vill återinföra den. Och från vänsterhåll har man alltid gillat den. Men KD vägrar. Det blir ingen fastighetsskatt så lä...

 • Järfälla ska utvecklas med kvalité och omsorgsfull planering.

  Järfälla är kommunen vid Mälaren med lättillgänglig natur och levande kulturhistoria som är viktig för Järfällaborna. Våra kommundelar har unika värden som riskerar att förstöras om den nu gällande politiken får fortsätta en mandatperiod till. På Kvarnbackens historiska mark planeras bostäder det är inte ok. KD vill bygga upp kvarnen och bevara kommunens största järnåldergravfält för att ta ett exempel. Vi bygger i första hand samhälle och i andra hand bostäder. Vi vill bygga seniorvänligt me...

 • Borgerliga oppositionen på besök hos polisen

  Under fredagen gjorde den Borgerliga oppositionen i Järfälla, bestående av Moderaterna, Liberalerna och Krisdemokraterna, ett studiebesök hos polisen. Besöket var mycket informativt och gav goda inspel för hur polisen och kommunen kan samverka i arbetet för att göra Järfälla till en tryggare plats. Bland annat så diskuterades utvecklingen i de olika kommundelarna, polisens arbetssätt, polisens bemanning och olika exempel på goda samarbetsformer.

  – Otryggheten har växt i Järfäll...

 • Mindre barngrupper i förskolan!

  Kristdemokraterna har länge drivit frågan om att barngrupperna i förskolan måste bli mindre. Med stora barngrupper är det svårt för lärarna att erbjuda den pedagogiska verksamhet som förskolan har till uppdrag att göra. Barnen får allt för många relationer att hålla reda på, och ljudnivån blir ofta hög. Kristdemokraterna har föreslagit fullmäktige att ett tak för barngruppernas storlek ska sättas i Järfälla och en plan för att minska grupperna skall arbetas fram.

 • Koalitionen glömmer Järfällaborna!

  Kommunfullmäktige debatterade Järfällas bokslutet i går kväll det sista bokslutet inför valet.  I bokslutet mäts kvalitet och de styrande partiernas förmåga att leva upp till sina vallöften. Det sämsta betyget är enligt min uppfattning Järfällabornas sjunkande syn på kommunen som en bra plats att bo på. När samtidigt skattekraften i kommunen sjunker och den upplevda tryggheten går åt samma håll så har S+C+MP misslyckats. Enligt revisionen har endast 42 av 119 av kommu...

 • Förbättra Järfällas måltidsambitioner!

  Måltidens betydelse för vår livskvalitet är fastlagd i forskningen. Järfälla kommun serverar lagad mat till Järfällabor i alla åldrar men med vilken ambition som vår kommun lagar maten är omtvistad. . Bra mat skall vara lagad med bra råvaror och vara sammansatt rätt för att uppfylla vårt behov av korrekt nutrition. Men om maten inte uppfattas som god eller inte är tillräckligt varierad så försvinner matlusten snabbt för den äldre som i ensamhet skall värma maten i mikrovågsugnen eller för bar...

 • Avskaffa landstingets sjukvårdsansvar gör vården likvärdig i hela landet.

  Lennart Nilsson gruppledare i Järfälla har tillsammans med länets kommunalråd lagt fram ett förslag som ligger i linje med vårt vallöfte att avskaffa landstingens sjukvårdsansvar. Vi vill höja kvalitén för all sjukvård och göra den jämlik över hela landet. Med staten som garant för sjukvårdens innehåll och kommunernas närhet till patienten och äldreomsorgen  som ansvarig för våra vårdcentraler så skapas förutsättningar för hög kvalitet i sjukhusvården och tillgänglighet för kommuninnevånarna....