• Medborgarförslag handlar om politiskt inflytande mellan valen

  Val- och demokratinämnden har enligt sitt utökade uppdrag, att stärka människors möjlighet till inflytande, jobbat med frågan om medborgarförslag. Nu har ärendet nått kommunstyrelsen för beslut. För Kristdemokraterna är detta en mycket central fråga. Den handlar om grunden för vår demokrati, att kunna påverka samhället, även mellan valen. Den möjligheten måste värnas, även om det kostar. Begreppet ”medborgarförslag” är lagreglerat och får därför inte hanteras hur som helst. Ett medborgarförs...
 • Redo att värna valfriheten

  Självklarhet att kunna påverka sin situation

  Under parollen ”Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden…” vill socialdemokraterna återta bestämmanderätt över i vilken skola barn ska gå, beslut som i Nacka tas av familjen hemma vid köksbordet. Man menar att privata skolföretag utarmar skolan och plockar ut vinster som stoppas i egen ficka. Deras oro gäller inte medicin, mat, bostadskostnad etc för dessa kostnader betalas inte mer än ...

 • Redo att bygga tryggt och snyggt

  Man säger att Nacka byggs sönder, att alla grönområden försvinner. Men stämmer det? Låt oss se efter.

  Vi kan dela in Nacka i tre delar:1. Västra Sicklaön2. Nackas lokala centra3. Övriga Nacka

  1. Västra Sicklaön sträcker sig i stora drag från Danvikstull till Saltsjöbadsleden. Detta område genomgår en stark förändring. Här byggs 13.500 lägenheter som motprestation för statens medfinansiering av tunnelbanan. Denna del av Nacka blir till stor del ...

 • Redo att ta otryggheten på allvar

   

  Nuförtiden pratar vi politiker mycket om trygghet. Det skulle vi gärna slippa.

   

  Det kan inte undgått någon att utvecklingen vad gäller kriminalitet och särskilt våldsbrott gått åt fel håll i Sverige på senare år. Skjutningar, sprängningar och mord som förr var förstasidesstoff i veckor när de väl hände, är nu vardagsmat och genererar föga mer än notiser. Detta är ett problem vi måste komma till rätta med, och det kommer att kräva resurser, hårt arbete och att vi gör u...

 • Redo att stärka det civila försvaret

  Vi får en hel del frågor om vår kampanj kring behovet av ett förstärkt civilt försvar. Här ska vi försöka besvara dem.

  Vad är det civila försvaret?

  Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft, främst mot ett väpnat angrepp. I fredstid handlar det om planering och förberedelser, för att i händelse av ofärd samhället ska kunna fungera och försvaras.  För oss är det extremt viktigt att vi börjar bygga upp den civila försvarsförmågan igen, anpassat för vår tid.

  Var...
 • Vårt partiprogram för 2022

  Läs mer om vad vi vill göra i Nacka

  Klicka på länken för att ladda ner vårt partiprogram. KD Nacka Partiprogram 2022

 • Snabba cyklister bör få cykla i bilarnas körfält

  Gång på gång klagar fotgängare på de farliga snabba cyklisterna. Och gång på gång håller folk på att bli överkörda när de springer till bussen, inte minst vid busshållplats Järla station.

  Kristdemokraterna har därför gång på gång föreslagit att de snabba cyklisterna ska ges rätt att cykla i bilisternas körfält. Och att man då ska måla i ett körfält för dessa cyklister, lite likt de körfält som finns på många gator i Stockholms innerstad. Markeringen i gatan blir en information till bil...

 • Lokala centra är för viktiga för att lämnas till marknaden

  2011 hamnade plötsligt ett förslag om att bygga en stor hall för dagligvaror vid motorvägen till Tyresö på kommunstyrelsens bord i Nacka. Den var tänkt att ligga precis där Ältavägen ansluter till Tyresövägen.

  Jan-Eric Jansson, som då var kommunalråd för Kristdemokraterna och själv Ältabo, insåg vilken effekt det skulle få för de två kämpande livsmedelsbutikerna i Älta.

  Redan då var det svårt att få Ältaborna att handla lokalt, i stället för i större butiker på andra håll. En st...

 • Rebecka Hellström – Ersättare i Kulturnämnden

  Namn: Rebecka Hellström Ålder: 18 Bostadsområde: Eknäs Politiskt uppdrag: Ersättare i Kulturnämnden Civilt yrke: Biträdande borgarrådssekreterare i Stockholms Stad, jobbar framför allt med kampanj

  Varför är du Kristdemokrat: För att Kristdemokraterna är det enda parti som ser människan framför systemet, på riktigt. För att vi lyckas omsätta mjuka värderingar i kraftfulla reformer.

  Din viktigaste fråga på riksnivå: Att alla barn ska kunna få en trygg uppväxt, genom att stärka LSS...

 • Digitalisering ger tid till mänskliga möten

  Många kritiserar digitaliseringen i samhället. Man menar att samhället blir omänskligt. Man behöver få tala med människor när man till exempel söker bidrag, inte möta datorer.

  Den åsikten delar vi Kristdemokrater. Men för att åstadkomma det så behöver handläggarna avlastas den onödiga delen av den byråkratiska hanteringen.

  Det var Kristdemokraterna som ledde Arbets- och Företagsnämnden när den bildades. Vi insåg då att hanteringen av ansökningarna om ekonomiskt bistånd tog oriml...