• Helena Edberg – Jag är Kristdemokrat eftersom jag tycker att KD har en tydlig och rättvis politik.

  Namn: Helena Edberg Ålder: 54 Bostadsområde: Finntorp Politiskt uppdrag: 1:e vice AFN, 1:e vice BRÅ, Ordf.Trygg och Säker Älta Civilt yrke: verksamhetschef Lindra Secondhand

  Varför är du Kristdemokrat:

  Jag är Kristdemokrat eftersom jag tycker att KD har en tydlig och rättvis politik. En politik som ger utrymme för den enskilde att ta ansvar för sitt eget liv, men som också vågar ställa krav. En politik där sjukvård, äldre och trygghet är prioriterade områden.

  Dessutom ty...

 • De gamla industrimiljöerna är en del av Nackas själ

  En av de politiska frågor som Kristdemokraterna under flera år kämpade för var att hindra rivningen av ”Pumpprovningen”, det vackra gamla huset i Järla sjö.

  När domen från Mark- och miljööverdomstolen till slut kom, efter flera år och flera överklaganden, fick vi rätt. Pumpprovningen räddades. Men det var inte lätt att förstå vad domslutet egentligen handlar om. I domen motiveras beslutet att stoppa rivningen med att det saknas 15 parkeringsplatser till de bostäder som byggföretaget vi...

 • Att hjälpa människor till arbete är att visa respekt

  Jan-Eric Jansson innehade posten som vice ordförande i socialnämnden för Kristdemokraterna under perioden 2006–2010. Han märkte att det fanns en tendens att bevilja ekonomiskt bistånd (socialbidrag) även till människor som hade en viss arbetsförmåga, lite slentrianmässigt blev det så. Kristdemokraterna tyckte att det i praktiken var som att omyndigförklara människor.

  Kanske man kan säga att det fanns en slags bidragskultur.

  I majoritetsförhandlingarna efter valet 2010 fick Krist...

 • Martin Gunnesson – Ordförande

  Namn: Martin Gunnesson Ålder: 46 Bostadsområde: Duvnäs utskog Politiskt uppdrag: Ledamot Utbildningsnämnden & Fritidsnämnden, Partiavdelningsordförande Civilt yrke: Gymnasielärare Varför är du Kristdemokrat: Ideologisk övertygelse.  Kristdemokratin är den enda ideologi som står för att både vårda och utveckla det goda vi har, som omfamnar frihet & ansvar, och aldrig glömmer att människan är felbar.

  Din viktigaste fråga på riksnivå: Försvarets och utbildningsväsendets upprustnin...

 • Amfiteater förstärker Orminge som centrum för folklig kultur

  Orminge har gjort sig känt för en rik folklig kultur. Musikföreningen Ormen, Jazzgruppen Jazziorerna, Myrsjöfestivalen är några exempel. Boo folkets hus skapade tidigt möjligheter för mycket utövande av kultur av olika slag. Inte minst den årliga Ormingekarnevalen blev en institution.

  Intill Boo folkets hus ligger Kyrkans hus, med många andra aktiviteter under rubriken kultur. Runt dessa två epicentra har mycket kultur kretsat och fått stimulans.

  För att bygga in ett tydligt fys...

 • Anders Tiger – Gruppledare

  Namn: Anders Tiger Ålder: 72 år Bostadsområde: Alphyddan Politiskt uppdrag: Gruppledare, Ordförande i Val och demokratinämnden, Ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden Civilt yrke: Journalist, men i min firma ingår både journalistik och snickeri

  Varför är du Kristdemokrat: I en komplex värd behövs enkla goda principer som riktningsgivare. Kristdemokraterna styrs av några sådana. Respekten för individen tillsammans med insikten att vi utvecklas tillsammans, förvaltarskap med ansvar, b...

 • Kundvalet ger makten till folket

  Redan på 1980-talet initierade Erik Langby idén om kundval i Nacka. Men det var den kristdemokratiska ministern på socialdepartementet, Maria Larsson, som såg till att idén fick lagstöd. Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009, under den borgerliga regeringen.

  Kundvalet är ett mycket kraftfullt verktyg för att minska politikernas makt och i stället lägga makten runt människors köksbord. När kommunen beviljat hemtjänst åt en person, väljer den personen vilken a...

 • Karin Teljstedt – Kommunalråd

  Namn: Karin Teljstedt Ålder: 44 år Bostadsområde: Finnberget Politiskt uppdrag: Kommunalråd, Ordförande i Äldrenämnden, Ordförande i Seniorrådet Civilt yrke: Civilekonom

  Varför är du Kristdemokrat: När jag blev förälder tilltalades jag av partiets familjepolitik och syn på människan. Jag tror på människans vilja och förmåga att ta ansvar. Politiken ska stödja familjerna, inte styra. Man ska få stöd när det brister men inte fråntas rätten att själv få välja.

  Din viktigaste fråga ...

 • Seminarium – Stärkt civilt försvar

  UPPDATERING: För er som missade seminariet (eller vill se det igen!), har vi nu lagt ut det på YouTube här.

  Den senaste tidens händelser har tydligare än någonsin visat att vi behöver stärka Sveriges försvar. Lokalt handlar det om behovet av ett robust civilsamhälle. Men vad innebär det?

  Kristdemokraterna i Nacka erbjuder en kväll med kunskapsupphämtning. Några av Sveriges kunnigaste inom olika områden diskuterar det civila försvaret och dess beredskap.’

  Gäster:

 • Våra tre huvudfrågor i valet

  KD Nacka Partiprogram 2022

  Stoppa välfärdsfusket

  Vi vill stärka arbetet med att förhindra fusk inom välfärdssystemen och satsa på kontrollsystem och rutiner som gör att fusk hindras och beivras. Vi tror på människans vilja och förmåga att bidra och ta ansvar men får inte blunda för att fusk även kan förekomma i vår kommun. Det handlar om trygghet för såväl brukare som medarbetare och respekt för medborgarnas skattepengar som vi förvaltar.

   

  Stärk det ...