• Det ska löna sig att arbeta

    Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar ...

  • Samhället måste vara mänskligt

    Ingenting i politiken är så viktigt som att skapa ett samhälle där människorna bryr sig om varandra.

    Stark ekonomi är viktigt, men inte alls så viktigt som att medborgarna mår bra. Att ha det bra på andras bekostnad är inte att ha det bra. Vi kristdemokrater tror att Nackaborna är beredda att ta ansvar för samhället som helhet.

    Vi tror också att det egentligen inte finns en motsättning mellan stark ekonomi och ett mänskligt samhälle. Mycket av det mänskliga ligger i civilsamhäll...