• Vi behöver få igång samtalet om rätt och fel

    Vi behöver diskutera vilka värden vårt samhälle ska bygga på! Jag kan inte förstå att man från så många håll reser ragg mot det kristdemokratiska förslaget om tillsättandet av en värdekommission. Vad är det man är rädda för?

    Förslaget innebär, i likhet med vad man gjort i Norge, inget annat än ett försök att få igång ett nationellt samtal om vilken etik som behövs i vårt samhälle. Ett samtal om vilka värderingar vi gemensamt anser vara omistliga och som därför måste värnas. Det handlar inte om att pådyvla andra en etik, som man inte vill eller kan acceptera.

    Poängen med det kristdemokratiska förslaget är att få igång samtalet. Kan vi inte föra ett balanserat samtal om vad som är rätt och fel i våra förhållningssätt till varandra, lämnar vi, som jag ser det, fältet öppet för destruktiva krafter att diktera villkoren till skada och fördärv inte minst för våra barn och barnbarn.

    Christer Fjordevik