• Bra äldreomsorg kan bli bättre!

  Margareta Lindahl, Kristdemokraterna Värnamo. (Foto: Fotograf Magdalena)

  Bra äldreomsorg kan bli bättre. När vår representant i Omsorgsnämnden, Margareta Lindahl, läste om Socialstyrelsens rapport om hur äldreomsorgen utvecklats i vår kommun under pandemin blev det en väckarklocka. Då satte hon sig ner och skrev en insändare.


  Bra äldreomsorg kan bli bättre!

  Trots att Värnamo kommun har en vård och omsorg att vara stolta över, finns enligt Socialstyrelsens årliga rapport och i jämförelse med övriga kommuner i länet ett uppenbart underbetyg. Förvaltningen har på bred front nu antagit en utmaning i att förbättra upplevelse och nöjdhet över erhållna omsorgsinsatser. Ett omfattande arbete pågår med organisationsöversyn av strukturfrågor: bemanning, arbetsmiljöfrågor och kompetensfrågor. Förhoppningsvis kommer nästa årsrapport visa bättre resultat.

  I några av mina personliga funderingar i det pågående förbättringsarbetet finns tankar och förslag:

  • Att vår personal får redskap att att kunna vara stolta över den vård och omsorg man ger, känna engagemang och arbetsglädje och stanna kvar på sin arbetsplats. Bort med delade turer. Det är hög tid att arbeta professionellt.
  • Få bort minutstyrda omsorgsinsatser – hjärta och hjärna måste få samarbeta.
  • Att våra medborgare mer sätts i fokus och med mindre fokus på organisation – riv alla stuprör.
  • Att ta vara på ”kunskapsöverskott” genom att matcha undersköterskors utbildning mot arbetsinsatser, exempelvis separera servicetjänster som städ, tvätt med mera.
  • Mer fokus på hälsofrämjande insatser.
  • Stödja och avlasta anhöriga

  Margareta Lindahl, KD


  Publicerad:

  • 2022-08-09: Värnamo.nu