• Maria och Carina gjorde valets skiljelinjer tydliga

  Maria Larsson (kd), Gnosjö, och Carina Hägg (s), Värnamo, i valrörelsens största verbala duell i Värnamo. Onsdagen den 11 september möttes äntligen våra lokala riksdagsledamöter på Flanaden. Ett sjuttiotal åhörare var med och lyssnade till en debatt som klargjorde valets viktigaste skiljelinjer.

  Jag är besviken på att ni Kristdemokrater har dragit er så långt åt höger, inledde Carina Hägg debatten med att säga. Hon fortsatte med att tala om att kristdemokraterna har lämnat sin gamla position i mitten och allt mer blivit ett moralkonservativt högerparti. Tydligen hade hon inget intressant eller positivt att säga om sitt eget parti, för det använde hon inte den tilldelade inledningstiden till…

  Maria Larsson kontrade raskt. (Foto: Håkan Johansson)

  Maria Larsson kontrade raskt. (Foto: Håkan Johansson)

  Kristdemokraterna är inget högerparti, vi är ett kristdemokratiskt parti, kontrade Maria Larsson raskt. Hur skulle det kunna vara höger att sätta människan i centrum, skapa mer tid för mänskliga relationer och ge förutsättningar för ett solidariskt samhälle? frågade hon vidare. Åtta år med socialdemokratiskt styre, däremot, har gjort barn psykiskt sjuka, hävdade hon sedan.

  Läs mer från Maria Larssons tal om att S-politik gör barn sjuka, från valdebatten i Värnamo.

  Maria Larsson (KD) och Carina Hägg (S) debatterade på Flanaden i Värnamo. (Foto: Håkan Johansson)

  Maria Larsson (KD) och Carina Hägg (S) debatterade på Flanaden i Värnamo. (Foto: Håkan Johansson)

  Debatten fortsatte och den stora skiljelinjen i svensk politik idag blev allt tydligare. Antingen så fortsätter vi i de gamla politiska partiernas spår och utgår ifrån att det viktigaste i samhället är materiella resurser och pengavärdet. Eller så slår vi in på en ny väg, kristdemokratins väg, som menar att människan och människovärdet är det centrala.

  Ett sjuttiotal åhörare hade samlats på Flanaden i Värnamo. (Foto: Håkan Johansson)

  Ett sjuttiotal åhörare hade samlats på Flanaden i Värnamo. (Foto: Håkan Johansson)

  Ett sjuttiotal åhörare hade samlats på Flanaden i Värnamo denna soliga september-eftermiddag. Debattens vågor gick stundtals höga, men det blev även tid för publikens frågor till de båda riksdags-ledamöterna. Trots det verbala duellerandet var man rörande ense om att avsätta en stund för att högtidlighålla årsdagen av de fruktansvärda attackerna mot USA förra året.

  Carina Hägg inledde debatten. (Foto: Håkan Johansson)

  Carina Hägg inledde debatten. (Foto: Håkan Johansson)