• Adventsfesten inbringade över 12 000 kronor

    Maria Larsson - Kristdemokraternas 1:e vice ordförande

    Maria Larsson – Kristdemokraternas 1:e vice ordförande

    Vid Kristdemokraternas adventsfest för alla åldrar lördagen den 2003-11-29 talade Kristdemokraternas förste vice partiordförande, Maria Larsson från Gnosjö, om vikten av ett ge en värdig vård till våra äldre. Som exempel använde hon den numera rikskände Arvid Hanssons halverade äggranson.

    För 30 år sedan var Sverige det fjärde rikaste landet i världen. Sedan dess har vi fallit till 17:e plats i OECDs välståndsliga. Om vi hade haft samma tillväxttakt som resten av västvärlden i snitt, och om vi hade haft en sjukskrivningsnivå som inte var högst i världen, hade vi aldrig hört talas om Arvids ägg, sade Maria Larsson, Kristdemokraternas förste vice partiordförande, i sitt tal.

    Kristdemokraternas adventsfest har gamla anor, men i år hade festkommittén tänkt i nya banor och ordnat en adventsfest för alla åldrar, där hela familjen kunde trivas. Leif Andersson höll ihop festen, med visst bistånd av Arnold Carlzon (ordförande). Ett traditionellt inslag är auktionen, som leddes av Stefan Thorsén. I år inbringade den mer än 12 000 kronor, som kommer väl till pass i Kristdemokraternas verksamhet i Värnamo kommun. För övrigt medverkade Håkan Johansson med pianospel och fikakommittén hade ordnat ett sedvanligt gott adventsfika.