• Nu behövs kraftfull opposition i Värnamo!

  Helena Höij (kd), Riksdagens tredje vice talman

  Helena Höij (kd), Riksdagens tredje vice talman

  Kristdemokraterna i Värnamo har all anledning att under våren driva en kraftfull oppositionspolitik! Det sade Helena Höij, riksdagens tredje vice talman, då hon talade på lokalavdelningens årsmöte under måndagen.

  Vi behöver bryta ned den socialdemokratiska dominansen när det gäller att definiera politikens dagordning och vad som är politiskt korrekt. Vi måste lyfta fram två aktuella och viktiga områden: familjepolitiken och politiken på rättsområdet.

  Föräldrar önskar sig idag mer tid med sina barn och vill ha ett mer flexibelt och mer rättvist stöd till barnfamiljerna. Kristdemokraternas nya förslag på 300 barndagar per barn utöver föräldraförsäkringen uppfyller dessa önskningar.

  Kristdemokraterna föreslår också att lagen ändras så att kommunerna får rätt att ekonomiskt stödja de föräldrar som tar hand om sina barn. Också det något som efterfrågas – många kommuner har till och med haft folkomröstningar som klart visat detta. Men socialdemokraterna vägrar lyssna på föräldrarnas önskemål.

  Kraftfull opposition måste också drivas på rättspolitikens område. Regeringens tingsrättsreform har inneburit nedläggningar av många tingsrätter. I Domstolsverkets planer ligger nedläggningen av bland andra Värnamo tingsrätt. Ett sådant förslag kommer förmodligen i mars och då måste Värnamos kristdemokrater driva kraftfullt motstånd mot detta.

  Tillgänglighet och lokal förankring är viktiga aspekter för rättssamhället. För både enskilda och företag är det viktigt att det finns tingsrätter inom rimligt avstånd. De mindre tingsrätterna håller hög kvalitet och Kristdemokraterna vill därför på alla sätt försöka stoppa socialdemokraternas nedläggningar!