• Ändra den nya momsbeskattningen för second handbutiker

  Camilla Rinaldo Miller, Kristdemokraterna Värnamo. (Foto: Lennart Molin)

  Sverige har inte råd med ett försvagat civilsamhälle! säger Värnamos kristdemokrater med anledning av nya momsregler för second handbutiker som drivs av ideella föreningar och trossamfund. Vid sitt årsmöte i går beslutade Kristdemokraterna Värnamo att göra ett uttalande om att Regeringen borde ändra den nya momsbeskattningen för second handbutiker.

  Ändra den nya momsbeskattningen för second handbutiker

  Det civila samhället utgör en omistlig del av Sverige – ett viktigt komplement till den offentliga sektorn och näringslivet. Genom att stärka civilsamhällets självständighet från staten, exempelvis vad gäller finansieringen, så ökar friheten i Sverige. Det är därför vi kristdemokrater under många år drivit frågan om skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer.

  Efter ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen kom Skatteverket i höstas till slutsatsen att second handbutiker som drivs av ideella föreningar och trossamfund under vissa omständigheter ska beläggas med 25-procentig moms.

  På det svarar Myrorna, Röda Korset och Sveriges Stadsmissioner att Skatteverkets nya momsregler är ett dråpslag mot de välgörenhetsorganisationer som bedriver ideell second handförsäljning. Konsekvensen blir nedläggningar och neddragningar. De nya reglerna kommer att påverka tusentals människor, men hårdast slår det mot samhällets redan mest utsatta.

  Det civila samhället ska värnas och dess tillväxt underlättas! Därför efterlyser vi kristdemokrater i Värnamo kommun ett initiativ från regeringen som syftar till att ändra reglerna så att second handverksamhet vars överskott oavkortat går till social hjälpverksamhet befrias från moms. Sverige har inte råd med ett försvagat civilsamhälle!

  Kristdemokraterna Värnamo
  Camilla Rinaldo Miller (ordförande)


  Vi hämtade mycket inspiration till vårt uttalande från en debattartikel av Aron Modig (KD):
  https://www.kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Sverige-har-inte-rad-med-ett-forsvagat-civilsamhalle/
  Tack för inspirationen Aron!


  Publicerad:

  • 2015-02-12: Värnamo Nyheter